Kunsten at vokse – sammen

Kunst kan forene på tværs af generationer og nationaliteter og få udøverne til at vokse. Med denne tilgang har familier tilknyttet Frelsens Hær i Sønderborg og Schutzengel i Flensborg sluppet fantasien og kreativiteten løs ved en række workshops over to måneder. ’Kunst for alle’ hedder projektet, der blandt andet forvandlede Sønderborg Slot til kunstatelier. Kom med til workshop i riddersalen.

Solen svømmer varmt ind ad ruderne på Sønderborg Slot og kaster lange, livagtige skyggebilleder på de farverier motiver, der gradvist vokser frem på store hvide papirark.

Ved lange borde og på det store trægulv i slottets riddersal arbejder omkring 50 børn og voksne koncerteret med pensler og maling, mens storslåede middelalderslotte og eventyrlige skikkelser træder frem ved hjælp af fantasi og skaberglæde.

Det er den næstsidste workshop ud af fem, inden kunstprojektet, ’Kunst for alle’ fuldendes med udstillede værker i henholdsvis Frelsens Hær i Sønderborg og familietilbuddet Schutzengel i Flensborg.

Mens de hidtidige workshops er afholdt i organisationernes lokaler henholdsvis nord og syd for grænsen, danner slottet denne fredag i skolernes vinterferie rammen om den første fællesworkshop for både de danske og tyske deltagere – ligesom eventen i den kommende uge bliver fulgt op af en fælles inspirationstur til vidneskabsmuseet Phänomenta i Flensborg.

Primusmotorer i projektet er de to billedkunstnere, Rick Towle fra Danmark og Johannes Caspersen fra Tyskland, der gennem 15 år har afholdt talrige kunstprojektet for både sønderjyske og nordtyske børn.

Kunst med både et æstetisk og socialt aspekt

Den ’grænseoverskridende’ dimension indgår også i det aktuelle projekt, hvor deltagerne består af 25 børn og voksne med tilknytning til Frelsens Hærs familiearbejde i Sønderborg og tilsvarende 25 deltagere tilknyttet Schutzengel i Flensborg. Fælles for dem er, at de kæmper med forskellige sociale udfordringer i hverdagen og via kunstprojektet håber at kunne udvikle deres kreative evner og styrke deres sociale kompetencer.

Et håb, kunstneren Rick Towle, der leder den kunstneriske proces i Sønderborg, uden tøven erklærer for indfriet.

 • Det, som er spændende ved et forløb som det her, er at kunsten viser sig ikke kun at have et æstetisk men også et socialt aspekt. Den interaktion kan jeg godt lide.
 • Vi har set, hvordan kunsten kan skabe fællesskab på tværs af generationer og nationalitet, hvordan kunsten kan kommunikere nonverbalt og universelt, og hvordan deltagerne er vokset i både tillid og selvtillid, forklarer han.
 • Det vigtigste er ikke kun det færdige værk, men i høj grad også processen undervejs, tilføjer han, mens han passioneret og pædagogisk giver gode råd til en mor og datter, der arbejder på et skitse ved det lange arbejdsbord.

Dejligt at gøre noget sammen

På gulvet ved siden af svæver et rosa eventyrslot på luftige skyer, flankeret af et gyldent naboslot og mørke konturer til et royalt par. Værkerne vokser frem med sirlige penselstrøg på hvide papirark, mens tre skikkelser arbejder koncentreret og upåvirket af rummets lyde og aktivitet.

Trekløveret består af søstrene Hadizha og Hava, samt deres mor Kubra, der samstemmende fremhæver glæden ved den synkrone fordybelse og anledningen til at indgå i en fælles aktivitet.

 • Vi har fået meget ud af at være med i projektet. Det har været rigtig hyggeligt at være med i fællesskabet med de andre, og for os har det også været dejligt at gøre noget sammen, smiler den 31-årige mor, mens døtrene kun kortvarigt lader sig afbryde i arbejdet.

Kubra fortæller, at kunstprojektet blot er et af flere tilbud, hun frekventerer hos Frelsens Hær i Sønderborg. Her er både hun og børnene kommet fast, siden familiearbejdet blev starter for cirka syv år siden.

 • Vi nyder at komme i Frelsens Hær, og det har også været meget lærerigt at være med i kunstprojektet, hvor vi har lært at være kreative og bruge vores fantasi, siger hun.

Talentudvikling og terapi

Rick Towle nikker bekræftende og fortæller, at de værker, der bliver udstillet og får permanent ophold i Frelsens Hærs kirkesal i Sønderborg, er skabt under temaet ’Kunstens have’, fordi kunsten at vokse sammen undervejs i forløbet er det primære mål.

 • Mens dagens produktionen af slotsmotiver er valgt med afsæt i workshoppens venue, er inspirationen til den permanente udstilling hentet fra naturens verden med insekter, fugle og blomstermotiver. Med haven som metafor understreges det, at man kan skabe noget, der vokser frem på et lærred, mens man også selv vokser, forklarer han og uddyber.
 • Det her er faktisk både talentudvikling og terapi. Mens nogle opdager et kreativt talent og modtager opmuntring og anerkendelse, oplever andre glæden ved at fordybe sig og tage tid til at gennemgå den kunstneriske proces. Især det sidste er vigtigt for deltagere, der kæmper med stres eller har andre traumer.

Fuldstændig ro i de tre timer

At kunsten bogstaveligt spirer sammen med kunstinteressen, bekræftes af løjtnant Astrid Christensen, der er udviklingsofficer for Frelsens Hærs familiearbejde og har fulgt de socialt sårbare familier i en lang årrække.

 • Et af målene med projektet har været at give familierne en succesoplevelse, hvilket på ingen måde er en selvfølge for dem, fortæller hun, mens blikket glider fornøjet rundt i mylderet af børn og voksne, der har taget den visuelle udtryksform til sig.

Hun peger på, at det farverige event med deltagere i alle aldre, og hvor dialogen foregår på et miks af dansk, skoletysk, fagter og god vilje, har skilt sig positivt ud som et af familiearbejdets mest rolige projekter.

 • Af alle de projekter vi har haft, har der været mest ro på det her. Der har faktisk været fuldstændig ro i de tre timer, et workshop varer, og hvor familierne har siddet og arbejdet. Det har været rigtig godt for dem.
 • Samtidig har flere af deltagerne, hvoraf flere slås med psykiske diagnoser og nogle har PTSD, fortalt, at det kunstneriske arbejde har givet dem ro i deres tanker. Så ligesom ’kunstens have’ får fast plads på væggene i lokalet, vil vi forsøge at arbejde videre med kunst som en del af familiearbejdet. Vi ser faktisk, at det både spirer, gror og vokser, så det passer godt som ‘kirkekunst’ her, smiler hun.

Store perspektiver og flere succesoplevelser

At konceptet rummer større perspektiver, understreges også af, at Astrid sammen med kulturkonsulent i Sønderborg Kommune, Dennis Lykke, har haft mulighed for at præsentere projektet på både Flensborg Universitet og ved en konference for kunstnere i Padborg.

 • Vi er blevet mødt med stor interesse, fordi det her er en anderledes måde at række ud til udsatte familier på, og fordi vi kan se, at der sker noget positivt, når familierne arbejder med deres hænder, lyder det fra Astrid, mens hun ivrigt gestikulerer med sine egne.
 • Selv har vi planer om endnu et forløb, hvor vi med hjælp fra et teglværk her i Sønderjylland skal prøve at arbejde med ler. Det er desuden planen, at vi fortsat vil lave events sammen med gruppen fra Flensborg og udvikle samarbejdet på tværs af grænsen, siger hun.

Mens den ene ende af riddersalens gulv nu er næsten dækket af skitser, der ligger til tørre, skabes der stadigt flere produktioner i det højloftede 800 år gamle rum.

Astrid konstaterer, at det nok vil blive vanskeligt at finde tilstrækkeligt med vægplads, hvis blot nogle af disse også skal udstilles – og udfordringen i form af hyldemeter til lertøj, tør hun slet ikke tænke på.

 • Men det skal ikke stå i vejen for nye succesoplevelser, smiler hun. Læs om ferniseringen ved at klikke her.

Kunstprojektet ’Kunst for alle’ er skabt i samarbejde mellem Kulturbüro Flensborg, Sønderborg Kommune, Schutzengel, Frelsens Hær i Sønderborg og Schutzengel i Flensborg. Projektet er støttet økonomisk af Region Sønderjylland-Schleswig, Kulturministeriet, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Scroll to Top