Hørhuset opsiger driftsoverenskomst med Københavns Kommune

Frelsens Hærs herberg Hørhuset er fortsat en selvejende institution under Frelsens Hær og sikrer med ændringen Frelsens Hærs DNA.

Hørhuset er pr. 1 april 2019 blevet selvstændig i forhold til Københavns Kommune i den forstand, at institutionen ikke længere har driftsoverenskomst med kommunen. Den skal i fremtiden klare sig selv økonomisk via den opholdsbetaling, som følger med beboerne.

Hørhusets bestyrelse og Frelsens Hærs ledelse er overbevist om, at dette skridt i fremtiden både vil forbedre institutionens økonomi og give endnu bedre mulighed for at sikre Frelsens Hærs DNA i institutionen.

Opsigelsen af den kommunale driftsoverenskomst ændrer ikke institutionens forhold til Frelsens Hær. Hørhuset er fortsat en selvejende institution under Frelsens Hær.

Scroll to Top