Generalens påskeandagt: Frygt ikke

I sin påskeandagt opmuntrer Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle, til at lade Guds nærvær og fuldkomne kærlighed fordrive al frygt – fordi Jesus sejr over synd og død er vor sejr.

Hvad kan gøre dig bange? Mørke? Edderkopper? Sygdom? Højder? Lukkede rum? Pengeproblemer? Fremtiden? En myriade af ting er helt forståelige årsager til frygt. En frygt, der til tider også får følgeskab af bekymring.

I Bibelen er det et tilbagevendende tema, at Gud indprenter, at vi ikke skal være bange.

Ved juletid hørte vi englen Gabriel overbringe budskabet til Maria, om at hun skulle blive mor til Jesus med ordene: ’Frygt ikke’ (Lukas 1,30). Og her skal vi huske, at engle ifølge Bibelen ikke er skrøbelige, troskyldige eller glimmer-smykkede, som piger og drenge ofte fremstiller dem i krybbespil. Salme 103, 20 beskriver dem derimod som ’stærke krigere’. Hyrderne på marken blev trøstet ved det samme ord, da en hærskare af engle viste sig for dem. (Lukas 2,10).

I Matthæus’ beretning om opstandelsens morgen var de første ord fra englen ved graven: ’Frygt ikke.’ (Matthæus 28,5). Få vers længere fremme i beretningen møder kvinderne Jesus, og hans første ord til dem er: ’Frygt ikke’. (Vers 10).

Det Gamle Testamente beskæftiger sig med det samme emne, da Josva skal efterfølge Moses. Vi læser de opmuntrende ord fra Moses i 5. Mosebog 31,8: ’Vær modig og stærk… Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme’.

Det er ligeledes Guds løfte i Esaias’ bog 43,1: ’Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min.’ Og i den sidste bog i Det Nye Testamente, hvor Johannes møder Jesus i et syn og kaster sig ned for ham, lyder det atter fra Jesus: ’Frygt ikke’. (Johannes Åbenbaring 1,17).

Vi ser altså, at Gud gennem hele Bibelen siger til os: ’Vær ikke bange.’

Gennem hele Kristi liv – fra forudsigelsen af hans fødsel til påskemorgen – hører vi de samme ord: ’Frygt ikke.’ Det står således klart for mig, at Gud inviterer os væk fra en tilstand af frygt til en position, hvor vi implicit stoler på denne uendeligt meget større Gud, der aldrig svigter.

Disse ord fra Gud er ikke blot banale råd. For dem, der kender Gud og deler livet med ham, er der ingen grund til at frygte. Fordi Gud har overvundet verden (Johannes 16,33), besejret synden på korset og – som den tomme grav bevidner – overvundet døden. Dette bør vi huske, når frygten får tag i os.

Gud er ikke blot en fjern almagt. Han er en allestedsnærværende Gud, der søger at leve med og iblandt sit folk. Vi må koble proklamationen ’Frygt ikke’ til det gentagne løfte, vi læste før: ’Jeg vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig’. Når frygten griber os, skal vi ikke alene huske Guds almagt, vi skal også huske, at han er med, ved siden af og i os. Guds fuldendte kærlighed ‘fordriver frygten’. (Johannes’ 1. brev, 4,18)

Hvad sker der i din verden og i dit liv denne påske?

Alle, der kæmper med synd og gentagne handlingsmønstre, som synes umulige at bryde, kan vælge ikke at være bange, men stole på Gud, der brød syndens magt på korset. Alle, der står over for betydelig udfordringer eksempelvis i familien, på jobbet eller med helbredet, kan vælge ikke at være bange, men stole på Gud for hvem ingen ting er umuligt. Alle, der oplever sorg og tab, kan vælge ikke at være bange, men stole på Gud, der overvandt døden og lover os evigt liv.

Husk derfor i denne påsketid: Vær ikke bange – Gud er med dig. Vær ikke bange – husk, at Gud er større end de situationer, du står overfor. Vær ikke bange – vor Gud er sejrrig, og han indbyder os til at tage del i hans sejr.

Scroll to Top