Store ændringer i Genbrug

I løbet af de seneste 3 år har Frelsens Hærs Genbrug foretaget meget store ændringer med bl.a. lukning af sorteringscentre og butikker. Dette er blevet gjort for at sikre et positivt økonomisk resultat i fremtiden. Desværre har det vist sig, at Genbrug ikke har kunnet levere de resultater, Frelsens Hær håbede på. Derimod har genbrug de seneste år stadig lidt store økonomiske tab. Dette kan Frelsens Hær ikke fortsætte med, og derfor har vi analyseret sagen nøje og er nået frem til følgende ændringer.

Udlicitering af tøjindsamling og dele af eksporten
Det nuværende indsamlingssystem forringer desværre kvaliteten af det indsamlede tøj. Derfor ændrer vi system til det, som andre indsamlingsorganisationer bruger.

Indførelsen af denne type indsamling kræver udskiftning af lastbiler og containere, hvilket er en meget stor investering, som Frelsens Hær ikke har mulighed for på nuværende tidspunkt. Vi har derfor valgt at udlicitere en stor del af indsamlingen og en mindre del af eksporten til en vognmand. Vi vil fremover selv eksportere tøj fra Tjæreborg og Hvidovre.

Butikker
Den strategi for genbrugsbutikkerne, som blev påbegyndt i 2016, har ikke givet det forventede overskud i alle butikker på trods af en stor indsats både fra frivillige og ansatte medarbejdere. Det betyder desværre, at vi er nødt til at lukke butikkerne i Grindsted, Nakskov, Odense Møbelbutik og Odense Tøjbutik. I forvejen har vi allerede lukket butikken i Varde.

Sorteringen
Med kun 15 tilbageværende butikker i Danmark, hvoraf de 6 er selvforsynende med tøj, er det desværre ikke længere rentabelt at fastholde sorteringscentret i Odense, som derfor lukkes ned. Der vil fremover kun være to personer til sortering og disse placeres på lokationer, vi allerede har.

Farvel til mange gode medarbejdere
Ovenstående ændringer betyder desværre et farvel til mange gode og trofaste medarbejdere. Det er vi oprigtigt meget kede af og håber, at de alle vil kunne finde andre muligheder på jobmarkedet.

Fremtiden
Det er vores håb, at vi med alle disse ændringer kan sikre fremtiden for Frelsens Hærs Genbrug, så det fremover i meget større grad kan bidrage økonomisk til Frelsens Hærs sociale arbejde.


Alle henvendelser og spørgsmål fra pressen skal henvises til informationschef Lars Lydholm på tlf. 2814 9472 eller [email protected]

Scroll to Top