Nekrolog over Feltsergent Hjørdis Kastrupsen

Feltsergent Hjørdis Kastrupsen er blevet forfremmet til herligheden fra sit hjem fredag d. 3. maj 2019. Hun blev 89 år gammel.

Begravelsen foregår fredag d. 10. maj 2019, kl. 13.00 fra Sunds kirke, Skivevej 1, 7451 Sunds.

Feltsergent Hjørdis Kastrupsen er blevet forfremmet til herligheden fra sit hjem fredag d. 3. maj 2019. Hun blev 89 år gammel.

Helt fra sin barndom har Hjørdis Kastrupsen været en del af Frelsens Hær. Hun voksede op i Svendborg korps, hvor hendes familie udgjorde en stor og betydningsfuld del af fællesskabet i de år. Sammen med sin mand Regner Kastrupsen blev de støttepiller i korpset.

I 1977 blev de udnævnt som feltsergenter og ledede korpset i Svendborg i de næste fem år. Derefter fulgte endnu nogle år som korpsledere for Faaborg og Nyborg korps. De besluttede sig for at flytte til Nyborg og fik 12 gode år her. Det var under denne periode, at korpset i Nyborg fik sine nuværende korpslokaler og fik opstartet en genbrugsbutik. Hjørdis var en god støtte for sin mand og havde omsorg for mange, hun mødte på sin vej.

Desværre blev Regner Kastrupsen kaldt hjem til Gud i 1992, og senere valgte Hjørdis Kastrupsen at flytte nærmere datteren Anette og den øvrige familie i Jylland. Hjørdis var stolt over at have opnået titlen som oldemor. Således har Hjørdis boet i Sunds ved Herning i de sidste mange år og været tilknyttet Herning korps som soldat. Der kom hun, når helbred og kræfter tillod det. Til det sidste nærede Hjørdis en stor interesse for hæren, som hun havde været en del af hele sit liv.

Lad os mindes vor kammerat, der nu er nået frem, med en strofe af H.A.Tandbergs sang:

  Jeg er en sejler på livet hav, på tidens skiftende bølge.
  Den Herre Jesus mig kursen gav, og denne kurs vil jeg følge.
  Jeg stævner frem mod de lyse lande med livets træ på de skønne strande,
  Hvor evig sol og sommer er!
                       Frelsens Hærs sangbog nr. 166

Æret være Feltsergent Hjørdis Kastrupsens minde!

Lad os omslutte familie og venner med omsorg og forbøn. Vore tanker går også på en særlig måde til datteren Anette med sin familie og brigader Inga Alstrup, der er søster til Hjørdis Kastrupsen.

Begravelsen foregår fredag d. 10. maj 2019, kl. 13.00 fra Sunds kirke, Skivevej 1, 7451 Sunds.

Scroll to Top