Omfattende hjælpeindsats på Bahamas efter orkanen Dorian

Frelsens Hær deltager i hjælpearbejdet efter orkanen Dorian, der de seneste dage har skabt store ødelæggelser i den caribiske østat. Især uddeling af fødevarer, vand og basale fornødenheder, samt husly til evakuerede er blandt de umiddelbare behov. Også i delstaterne på USA’s østkyst står Frelsens Hærs hjælpeteams standby.

På bagkanten af den værste orkan, der hidtil har ramt de caribiske øer, anslår FN, at mindst 70.000 mennesker er i akut behov for nødhjælp i form af vand, mad og medicin. Ligeledes meldes foreløbigt 20 mennesker omkommet, siden kategori 5-orkanen, Dorian, søndag og mandag passerede østaten Bahamas. Et tal, der ventes at stige i takt med de kommende dages undsætning – en indsats også Frelsens Hær bidrager til.

Efter to døgns hærgen med enorme oversvømmelser til følge er mange menneskers hjem og høstafgrøder blevet ødelagt. Mindst 13.000 hjem frygtes at være jævnet med jorden eller beskadiget. Frelsens Hærs primære fokus er derfor på at oprette nødherberger, samt at uddele mad, drikkevand, tøj og øvrige basale fornødenheder.

Frelsens Hær yder ly og fødevarehjælp

I Bahamas’ hovedstad Nassau på øen New Providence er Frelsens Hær i samarbejde med the National Emergency Management Agency (NEMA) i fuld gang med at yde hjælp, ligesom de tager imod de mange, som er evakueret fra de nordliggende Abaco-øer. Indsatsen ledes her af divisionscheferne, majorerne Clarence and Karen Ingram.

I Freeport på øen Grand Bahama, hvor store områder fortsat er dækket af vand, oplyses det, at korpsbygningen (billedet herover) er hårdt medtaget af orkanen, men ved hjælp af en generator er funktionsdygtigt. Korpsleder i Freeport, major Hendrik Sumter, oplyser således at de med denne nødforanstaltning er i stand til at tilberede og uddele mad, ligesom de er i stand til at give ly for evakuerede.

Netop mangel på strøm, ødelagt infrastruktur og lukkede lufthavne som følge af vandmasserne gør arbejdet yderligere vanskeligt for redningsmandskabet.

Frygt for ødelæggelser i USA

Dorian er nu vandret videre i retning mod USA’s østkyst, hvor der også på forhånd er foretaget store evakueringer. For selvom Dorian ser ud til ikke at gå i land, er der alligevel frygt for store ødelæggelser.

I farezonen er særligt delstaterne North Carolina og South Carolina, hvor Frelsens Hær indgår i beredskabet sammen med både myndighederne og andre organisationer. Det samme billede tegner sig i delstaterne Florida og Georgia. Med henholdsvis 30 og 21 mobile kantiner står Frelsens Hærs hjælpeteams således her standby med mad, drikke og menneskelig omsorg, hvis katastrofen skulle indtræffe.

Fakta:

Bahamas er en østat i Atlanterhavet, bestående af 700 øer og beboet af 395.000 indbyggere.

Scroll to Top