Efterårslæsning – flere nye bogudgivelser fra Frelsens Hær kan anbefales

Den kolde og mørke tid har meldt sin ankomst – og det er højsæson for bøger. Frelsens Hær er derfor også klar med en bunke læsestof (på engelsk) til de lange efterårsaftener. Læs en kort omtale her og lad læselysten indfinde sig.

‘Twelve Ordinary Men’
Denne bog er på 12 kapitler. Hvert kapitel er unikt og zoomer ind på hver sin hovedperson med dennes personlighed, svaghed og styrker.

Navnene vil være velkendte, da der er tale om Jesus 12 disciple. På samme vis vil også deres træk og temperamenter kunne vække genklang – hvis man som læser får øje på sig selv.

Dette er nemlig selve hensigten med bogen, som er skrevet af major David Vandebeulque fra Frankrig.

Allerede i forordet fastslår han, at målet ikke er at formidle et teologisk eller historisk skrift om Jesu disciple i datid – men at inspirere almindelige mennesker til at være Jesus disciple i det 21. århundrede.

  • Vi fristes måske til at sige: ‘Jeg er ikke en Peter eller Johannes’. Men selvom deres liv var anderledes end vores, var det ikke lettere. De var almindelige mennesker som os, påpeger han med indbygget appel.

Bogen er lettilgængelig – både alene og i et fællesskab. Hvert kapitel afrundes således med spørgsmål til refleksion eller samtale.

To Be Like Jesus
En bog, som med saglige bud på kristen etik og Jesus som ideal tager store spørgsmål op.

Efter at have arbejdet med etiske spørgsmål i en årrække, er oberstløjtnant Dean Pallant aktuel med bogen ’To be like Jesus’, samt undertitlen ’Christian Ethics for a 21st century Salvation Army’.

Forfatteren, der indtil april i år var leder for Frelsens Hærs kommission for Social Retfærdighed i New York, og nu er kommunikationssekretær i det britiske territorium, tager fat på det, han selv beskriver som ’mange af de store spørgsmål, der udfordrer Kristi efterfølgere i dag’.

Emnerne spænder blandt andet over myndigheder og virksomheders magt, abort, rasisme, singler, gifte, skilte, parforhold mellem samme køn, pornografi, sociale medier, flygtninge og menneskehandel.

Der serveres ikke lette og færdige svar. Derimod udfordres læseren til at forholde sig til etiske spørgsmål i lyset af Jesu ord, samt faktuel viden fra flere fagkyndige kilder.

Fragments of Change
En bog, der med øjenvidneberetninger fortæller om Murens fald og Frelsens Hærs genrejsning i det tidligere DDR.

Mange husker, da Berlinmuren faldt den 9. november 1989. Færre oplevede begivenhederne helt tæt på.

En, som gjorde, var major Rolf Metzger, der fra 1988 til 1995 var divisionschef, først i Vestberlin og siden også i de østlige delstater.

Det har han skrevet en bog om, som med både muntre og seriøse beretninger giver et indblik i historien for 30 år siden – set fra et Frelsens Hærs perspektiv.

Efter Murens fald indledtes således genrejsningen af Frelsens Hær, der i fire årtier havde været forbudt i DDR. Et arbejde, der fortsat pågår.

William Booth – The Man and His Mission & William Booth – The General and His Army
Endelig er der den nye, store biografi om Frelsens Hærs grundlægger, William Booth. Denne har tidligere været foromtalt på FH-portalen – og kan genfindes ved at klikke her.

Bestil bøgerne online

Det er ikke muligt at købe bøgerne via Frelsens Hærs handelsafdeling. I stedet henvises til Frelsens Hærs internationale handelsafdeling på adressen www.sps-shop.com – ligesom bøgerne vil være tilgængelige via www.amazon.com

God læselyst!

Scroll to Top