Bedeuge med fokus på den himmelske håb

Hvert år indleder kristne verden rundt året med en bedeuge i uge 2. Bag den tværkirkelige event står Evangelisk Alliance, som Frelsens Hær er en del af. Rundt omkring i landet arrangeres således fra 5.-12. januar fællesmøder med deltagelse af både fri- og folkekirker. Temaet i år er ’På vejen hjem’.

Afsættet for årets tema er det kristne evighedsperspektiv med understregningen af, at vi her i verden er undervejs med himlen som mål.

På vejen hjem

I bede folderen, der indeholder bønner og bibeltekster til brug ved ugens sammenkomster, sætter formand for Evangelisk Alliance i Danmark, Thomas Bjerg Mikkelsen, blandt andet følgende ord på valget af årets tema:

”Årets bedeuge tager udgangspunkt i, at vi som krist­ne er på vej hjem. Vi længes mod den dag, hvor Gud vil genoprette alt og skabe en ny jord, hvor vi skal forenes med Gud og hinanden. Lige nu er vi stadig på vej, men vi er ikke uden hjemsteder i denne verden. Vi har vores familier, og vi hører også til et geografisk sted i verden.

Kirken skal helst også være et sted, hvor vi føler os hjemme sammen med kristne brødre og søstre. Her kan vi tjene og glæde hinanden og skabe et hjem for mennesker, som oplever sig hjemløse i en verden, der er præget af ensomhed, sorg og lidelse. Her kan vi er­fare, at de kristne er håbets folk, ikke fortvivlelsens…

Lad os finde sammen og bede for vores verden, land og by, og for at andre må slå følge med os på vejen hjem til den nye jord.”

Bedefolderen kan downloades her.
De lokale sammenkomster kan variere fra by til by. Kontakt din lokale Frelsens Hær for nærmere oplysninger om arrangementer i løbet af bedeugen.

Forbøn og støtte til forfulgte kristne

Foruden forbøn samles der under bedeugen også ind til økonomisk støtte for kristne, der virker under vanskelige vilkår.

I bedefolderen kan man således læse om Evangelisk Alliances indsamling, der i år går til at skabe forbedret sikkerhed for kirkerne på Sri Lanka, som påskedag i 2019 blev ramt af terrorangreb.

Yderlligere info om Evangelsk Alliance og bedeugen på www.evangeliskalliance.dk

Scroll to Top