Danske kirker kalder til bøn på søndag

Søndag den 29. marts inviterer Evangelisk Alliance, som Frelsens Hær er en del af, sammen med folke- og frikirker, missionsbevægelser og den katolske kirke til en fælles bededag for den krise, der har ramt vort land og vor verden – og som vi endnu ikke har set enden på.

Hensigten er at bede om Guds styrke, trøst og hjælp til mennesker i nød, overbelastede sygeplejersker og læger og udsatte børn og unge, der er tvunget til at være hjemme på ubestemt tid. En bøn om, at frygten ikke skal have det sidste ord, men i stedet Guds Ånd, som giver trøst og styrke, frimodighed og nyt håb.

“Historisk har der ofte været situationer, som på en særlig måde kalder på, at kristne står sammen på tværs af alle kirkeskel for at bede til Gud om hans styrke, hjælp, trøst og visdom. Coronakrisen er en sådan situation.”

Inspiration via facebook og hjemmeside

Op til dagen vil der i denne uge på facebook-siden ’Bededag’ blive posted en række videoer, hvor kirkeledere opfordrer til bøn.

På søndag vil man ligeledes på hjemmesiden evangeliskalliance/bededag kunne downloade en bønnebog, bede ud fra en række bedeemner og se de videoer, som opmuntrer til bøn. På hjemmesiden vil man også kunne finde en mail, man kan sende bønneemner til.

Planlagt bededag udskydes

Historisk har der ofte været situationer, som på en særlig måde kalder på, at kristne står sammen på tværs af alle kirkeskel for at bede til Gud om hans styrke, hjælp, trøst og visdom. Coronakrisen er en sådan situation.

Derfor vælger Frelsens Hær i Danmark også at tage del i dette, ligesom Frelsens Hærs ledelse har valgt at udskyde den årlige bønnedag for børn og unge, der ligeledes var berammet til søndag den 29. marts.

Lad os alle bede

I tilfælde af, at man ikke har mulighed for at besøge den nævnte facebook- og hjemmeside, skal det ikke være en begrænsning.

Nedenfor er således gengivet en række konkrete bønneemner, som vi sammen med en stor del af dansk kirkeliv inviteres til at bede med på.

Hvis man lokalt har et form for interaktivt åndeligt fællesskab på søndag, kan bønneemnerne ligeledes være til inspiration, ligesom det vil være muligt at hente færdigt formulerede bønner via hjemmesiden.

Lad os alle bede:

  • For enhver politiker og beslutningstager, at der må træffes vise og modige beslutninger
  • For enhver i sundhedssektoren og andre dele af kriseberedskabet, at der må være kræfter, overskud og beskyttelse
  • For enhver syg og trængt, om helbredelse, styrke og livsmod
  • For socialt udsatte og særligt ramte børn og familier, om fred, ideer og styrke til ekstra hjælpsomhed
  • For enhver virksomhed, at der må være kreative ideer og holdbare løsninger
  • For os alle, at vi i denne tid må huske på, hvad der er det vigtigste, og opleve, at vi ikke er alene midt i alt det uvante.
Scroll to Top