Nye ordrer og information

Følgende officerer har fået nye ordrer:

Løjtnant Louise Hull, nuværende korpsleder i Roskilde korps.

Ny ordre pr. 1. september 2020: Frelsens Hærs Genbrug.

Kaptajn Astrid Hjøllum Christensen, nuværende udviklingsofficer for familiearbejdet.

Ny ordre pr. 1. oktober 2020: Projektleder, Tønderprojektet.

Familiearbejdet:

Fra 1. oktober vil major Kjersti Risan, i tillæg til sit nuværende ansvar, have et medansvar for Frelsens Hærs territoriale familiearbejde.

Dette arbejde vil støttes af en strategigruppe, under hendes ledelse, hvor også FHB&U er repræsenteret.

På vegne af territorallederen

Jan Risan

Chefsekretær

Scroll to Top