Alternativ bedeuge med fokus på bibelbrug

Evangelisk Alliances bedeuge den 10. – 17. januar 2021 bliver i år tilpasset coronasituationen. Blandt andet med interaktive bedemøder.

Traditionen tro indleder kristne verden rundt det nye år med fællesbøn. Det sker i uge 2, hvor også mange danske folke- og frikirker – heriblandt Frelsens Hær –  mødes på tværs af kirkeskel. Men med coronasituationen bliver årets bedeuge anderledes end tidligere.

Bedemøder online

Som alternativ har Evangelisk Alliance Danmark således berammet fire ’online bedemøder’ som supplement til eventuelle lokale aktiviteter.

De fire bedemøder vil vare cirka 45 minutter med refleksioner over dagens emne, og vil desuden rumme mulighed for at bede sammen i mindre grupper.

Bedemøderne finder sted mandag den 11., tirsdag den 12. og torsdag den 14. januar klokken 19.00 samt søndag den 17. januar klokken 13.00.

Deltagelse finder sted via Facebook ved at klikke her.

Opdateret vejledning

Samlingerne online var planlagt på forhånd, men har fået yderligere relevans, efter at regeringen den 29. december forlængede de gældende restriktioner til og med den 17. januar.

Som følge af restriktionerne har Thomas B. Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance Danmark, udsendt en opdateret vejledning omkring årets bedeuge, der kan findes ved at klikke på ‘download’ herunder.

Download bedefolder

Temaet for årets bedeuge er ’Bibelbrug’ med understregning af, at Bibelen er Guds ord og tale til verden samt til det enkelte menneske.

Til inspiration er udarbejdet en bedefolder med refleksioner over daglige emner samt forslag til bedeemner. Bedefolderen kan downloades ved at klikke her.

Find ressourcer og inspiration

På Evangelisk Alliances hjemmeside findes ligeledes forslag til, hvordan man alene eller sammen med andre kan læse i sin bibel eller bede på nye måder, ligesom en særlig sang til årets bedeuge med tilhørende noder er tilgængelig. Find ressourcer og inspiration ved at klikke her.

Kontakt din nærmeste Frelsens Hær for information om hvorvidt og eventuelt hvordan lokale sammenkomster gennemføres.

Scroll to Top