Opdaterede retningslinjer på grund af Covid-19

Kære medarbejdere,

I henhold til de seneste udmeldinger fra myndighederne i forhold til håndtering af Corona/COVID-19 melder vi nu ud, hvad der gælder for aktiviteter i Frelsens Hær.

Alle hidtil udmeldte retningslinjer til håndtering af Corona/COVID-19 er fortsat gældende for Frelsens Hærs aktiviteter.

I det følgende præciseres vigtige punkter i det, der er gældende, samt nogle få skærpelser:

Gudstjenester:

Alle korps opfordres til at afholde de sædvanlige gudstjenester, men med følgende restriktioner/anbefalinger:

  • Gudstjenester bør dog højst vare 45-50 minutter.
  • Fokus på udluftning i lokalerne. Udluftning bør ske med gennemtræk af minimum 10 minutters varighed.
  • Ved forventning om mange mødebesøgende i forhold til lokalets størrelse kan det overvejes, om gudstjenester kan tilrettelægges på alternative måder eller ved at supplere med livestreaming.
  • Det bør lokalt overvejes, om man vil afsætte mere gulvplads pr. mødebesøgende end hvad der i lovgivningen er påkrævet med henblik på at sikre afstand, således at max antallet af mødebesøgende bliver mindre.
  • I kan desuden lokalt overveje, om I vil placere mødebesøgende og musikanter med mere end to meters afstand til hinanden for yderligere at mindske risikoen for smittespredning.

Øvrige indendørs aktiviteter:

Vi opfordrer til, at der ikke holdes musikøvelser, ældretræf og lignende aktiviteter til og med 17. januar 2021.

Udendørsaktiviteter:

Udendørs aktiviteter er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Familiearbejde:

Arbejde blandt udsatte er stadig omfattet af muligheden for at samles op til 50 personer pr. arrangement. Vi anser Familiearbejdet for at være et sådant arbejde. Vi anbefaler, at I overvejer, om I evt. kan holde arrangementerne i mindre grupper f.eks.10 deltagere eller måske endda som udendørs gåture eller lign., hvis vejret tillader det, så kontakten holdes, men risikoen mindskes. Måske kan frekvensen af samlinger i januar måned også nedsættes.

Børne- og ungdomsaktiviteter:

Alle aktiviteter i børne- og ungdomsarbejdet bør holdes lukket til og med 17. januar 2021.

Sociale tilbud:

Sociale tilbud er stadig ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Det betyder, at væresteder (Åbent Hus), aktivitetstilbud, varmestuer og herberger fortsat vil kunne have åbent for flere end 10 personer. Alle ansatte og frivillige hjælpere i de sociale tilbud skal indtil videre bære mundbind, når de hjælper til med disse aktiviteter.

Genbrugsbutikker/loppemarkeder:

Til og med den 17. januar 2021 skal alle genbrugsbutikker og loppemarkeder holde lukket.

Ikke-nødvendige tjenesterejser:

Vi anbefaler, at alle grundigt overvejer, om deres planlagte tjenesterejser, som er planlagt i løbet af januar 2021, kan aflyses eller udskydes.

Alternative måder at holde kontakten vedlige på:

Det er vigtigt at understrege, at vores bestræbelser på at begrænse spredning af smitte ikke må forhindre os i at holde en god kontakt til alle dem, som vi normalt samler til vore aktiviteter. Derfor anbefaler vi, at der holdes kontakt f.eks. via telefon og sociale medier, så ingen ”tabes på gulvet”.

Denne tid kan blive ensom for mange enlige og ældre, men også børn og unge kan føle sig glemt og alene. Lad os derfor forsøge at være kreative og fortsat finde nye måder at holde kontakt på med alle dem, som vi plejer at have kontakt med.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående retningslinje, kontakt da Programafdelingen.

På vegne af territoriallederen, oberstlt. Christina Jeppsson

Med venlig hilsen

Jan Risan
Chefsekretær

Scroll to Top