Generalens nytårshilsen 2021

”Så langt har Herren hjulpet os, og jeg er overbevist om, at han vil være med os i det nye år,” lyder opmuntringen fra Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle, i en video-nytårshilsen til medlemmer og venner af Frelsens Hær.

Se videoen på Frelsens Hærs internationale facebook-side ved at klikke her.

Budskabet bringes herunder i dansk oversættelse.

Velkommen til 2021

Jeg kan næsten høre ekkoet give genlyd rundt om i verden: ”Det var på tide. Det glæder mig at kunne sige ’farvel’ til 2020!”

De seneste måneder har været opslidende og usikre for nogle og fyldt med ufattelig menneskelig smerte, som til tider har været overvældende. Min bøn har været vedvarende, og gennem alt har jeg sat min lid til tre realiteter:

Først og fremmest, at jeg ved, Jesus døde for mine synder. Jeg ved også, at han opstod fra graven, og jeg ved, at han kommer igen.

Så når der har været mørke stunder, som syntes dystre, og når vejen harv været uklar, har jeg gentager disse trøstende ord i mit hjerte: Korset, graven og himlen. Jeg har formået at sige til mig selv: Gud er trofast, og han er nær.

Så længe jeg kan huske, har jeg altid hilst det nye år velkommen. Elsket dets uskrevne sider og imødeset det ’umulige’ – og gjort det med tro, mod og fuld overbevisning om, at Gud, Jehova, gik foran mig. Med dette afsæt vedgår jeg, at jeg nu ser skygger, når jeg ser fremad.

Jeg ser berammede aftaler, som jeg ikke er sikker på, bliver gennemført. Skygger, som er pandemiens vedvarende påvirkning og realiteter med alle de konsekvenser, der vil kræve det allerbedste af os. Det vil stille krav til troens mænd og kvinder.

Løfterne, der muligvis ikke gennemføres i henhold til min dagsorden, er centreret omkring en vaccine. En lettelse i antallet af konstaterede tilfælde og antallet af døde. Hertil kommer tab af beskæftigelse og skadevirkninger på verdensøkonomien.

For kommandør Rosalie og jeg omfatter dette forventede rejser samt muligheden for at genetablere forbindelsen med vor internationale Frelsens Hær, idet vi favner salvationister verden rundt.

Jeg længes efter den forjættede ’nye normal’. Jeg kender muligvis ikke alle detaljer, men jeg ønsker at den inkluderer mulighed for samvær med min familie, mulighed for at tilbede Gud sammen med mine venner samt frihed til uforbeholdent at omfavne alt, hvad Gud har for mig – for os – og for Frelsens Hær i 2021.

Jeg ønsker at være fuld af tro, og jeg er meget påpasselig med, at denne tro har gode forudsætninger. For mig er denne tro knyttet til en suveræn Gud, der er alfa og omega. Jeg har ofte sagt, at enhver tro, der kommer til kort under prøvelser eller falder igennem under eksempelvis en pandemi, ikke er den form for tro, jeg søger efter. Jeg ønsker at vide, at Gud er med os, hvilket jeg er overbevist om.

Hebræerbrevet 11,1 siger: ”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” Dette vers, ja faktisk hele kapitlet, er et vidnesbyrd om Guds fuldkomne trofasthed mod sit folk. Troen er forudsætningen for vort forhold til Gud – Gud, der formår det umulige – mens vi bliver en del af hans historie. Fra min synsvinkel – og på trods af udfordringer, kaos, uvished og megen tvivl – står jeg stadig oprejst og ’rejser mit Ebenezer’

Jeg beder om det mod og den tro, vi finder i fortællingen om israelitterne, som, da de stod overfor deres værste fjender, filistrene, vendte sig til Samuel og ultimativt til Gud. Gud handlede på deres vegne, og fjenden blev besejret. Sejren blev ved den lejlighed markeret med en mindesten. Ud fra skriften ved vi, at stenen blev navngivet Ebenezer, og at det skulle udtrykke den sandhed, at ”Så langt har Herren hjulpet os”.

Det er for mig et stort privilegium at lede en international Frelsens Hær. Men lad det stå klart, at jeg kun hviler i erkendelsen af, at vor Gud – en trofast Gud, der handler på vore vegne – holder Hæren i sine hænder.

Så langt har han hjulpet os, båret os på ørnevinger, skærmet os under den almægtiges skygge, beskyttet os ved sin magt og frem for alt givet os den forsikring, at vi kan blive mere end sejrvindere. Den eneste måde, hvorpå vi kan hilse det nye år tillidsfuldt velkommen, er at gøre det i tro på en Gud, der har bevist, at han formår.

Mit Kald til mission, et kald, som jeg tror, Gud har lagt på Frelsens Hær, er et kald, der strømmer ned til hvert korps og center. Det er et kald, der rækker ud til enhver ven, soldat og officer og beder os om:

  • At være klar – beredt og i færd med at udføre Guds mission i verden.
  • At være engageret – aktiv i Guds plan med en lydig tro.
  • At tage ansvar – og aldrig overlade min opgave til andre at udføre.

Hvis der nogensinde har været et tidspunkt i historien, hvor verden har haft behov for Frelsens Hærs tilstedeværelse, tjeneste og kærlighedsgerning, er det nu. Det er min bøn, at vi i 2021 vil være en hær, der er at finde derude og ikke holdes indespærret på kasernen som følge af Covid-19 eller andre forhindringer. Men at vi vil være et folk, der er mobiliseret ved Ånden, drevet af kærlighed, og som er kampklar. Fordi Gud er med os.

Jeg ønsker dig et godt nytår. Men det kommer i en kontekst af udfordringer, vanskeligheder og til en vis grad i en tid, hvor lykken svigter os. Men jeg beder for dig, dem, du elsker og dem du tilstræber at tjene, at vi i enhver udfordring må mærke den vedvarende nåde fra en almægtig Gud, der holder os i sin hule hånd.

Så langt har Herren hjulpet os, og jeg er overbevist om, at han vil være med os i det nye år. Må Gud velsigne dig.

Brian Peddle
General

NB. Bibelteksten, der refereres til er 1. Samuelsbog 7,7-12.

Scroll to Top