COVID-19 OPDATERING: Ændring af retningslinjer for Frelsens Hærs aktiviteter fra den 1. marts 2021

I henhold til de seneste udmeldinger fra myndighederne i forhold til håndtering af Corona/COVID-19 melder vi nu ud, hvad der gælder for aktiviteter i Frelsens Hær.

Alle hidtil udmeldte retningslinjer til håndtering af Corona/COVID-19 er fortsat gældende for Frelsens Hærs aktiviteter til og med den 5. april, bortset fra nedenstående ændringer.

Udendørsaktiviteter:

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Vi vender tilbage i forhold til hvem, der evt. kan udnytte denne mulighed, når nærmere retningslinjer for dette er meldt ud fra myndighederne.

Genbrugsbutikker/loppemarkeder:

Fra den 1. marts 2021 kan alle genbrugsbutikker og loppemarkeder åbne. Men der vil komme skærpede kvadratmeterkrav i forhold til, hvor mange personer, der må være til stede på samme tid i de enkelte genbrugsbutikker og loppemarkeder. Henholdsvis genbrugschefen og programafdelingen vender tilbage i forhold til dette, når nærmere retningslinjer er meldt ud fra myndighedernes side.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, kontakt da programafdelingen eller genbrugschefen for så vidt angår genbrugsbutikkerne.

Venlig hilsen

Jan Risan
Chefsekretær

Scroll to Top