COVID-19: Ændring af retningslinjer for Frelsens Hærs aktiviteter

Vi er glade for at kunne orientere om, at der nu sker en stor lempelse af restriktionerne til håndtering af COVID-19 også i forhold til vores aktiviteter. Vi har nedenfor præciseret ændringer, der følger de seneste udmeldinger fra myndighederne i forhold til håndtering af Corona/COVID-19.

Vi melder nu ud, hvad der gælder for aktiviteter i Frelsens Hær fra den 21. april 2021.

Følgende er gældende:

Gudstjenester:

Alle korps opfordres til at afholde de sædvanlige gudstjenester, men med følgende restriktioner/anbefalinger:

  • Der er ikke længere begrænsning på varigheden af gudstjenester
  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 mødebesøgende pr. 2 kvm per person ved siddende arrangementer, men 4 kvm per person, hvis man ikke i det væsentlige sidder ned. Gulvarealet opgøres fra væg til væg uanset inventar m.v. Korpsledere og/eller mødeledere tælles ikke med i opgørelsen.
  • Mødelokalet skal indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for mødebesøgende at holde afstand til hinanden.  Ved gudstjenester, hvor der synges og spilles, skal der være 2 meters afstand mellem de mødebesøgende og mellem dem, der synger og spiller. Afstanden vurderes ’fra næsetip til næsetip’, således, at der f.eks. ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder, ikke fra armlæn til armlæn.

Der skal stadig være fokus på udluftning af lokalerne, det anbefales, at der luftes ud én gang i timen, hvis gudstjenesten varer mere end to timer, ellers skal det gøres efter gudstjenesten. Der må ikke bruges bord- eller gulvventilatorer, da disse blot blæser luften og dermed eventuel smitte rundt i lokalet.

Brug af mundbind:

Trossamfunds aktiviteter skal stadig overholde de gældende krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang. Det betyder, at officerer, ansatte, frivillige, deltagere og mødebesøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i gudstjenester og øvrige aktiviteter i korpsene. Mundbind må gerne tages af, når man sidder ned.

Øvrige indendørs aktiviteter:

For øvrige indendørs aktiviteter f.eks. ældretræf, korpskaffe og musikøvelser og udlejning af lokaler gælder det til enhver tid gældende indendørs forsamlingsforbud, se skema om udfasning af forsamlingsforbud.

Børne- og ungdomsaktiviteter:

Alle indendørs aktiviteter for børn og unge under 18 år må starte igen og der er et forsamlingsforbud på max 25 personer til disse aktiviteter. Ledere der er over 18 år, må gerne deltage, men de tæller med i antallet af personer, der må være til stede. Hvis man ønsker at synge til disse aktiviteter, så gælder det almindelige indendørs forsamlingsforbud, og så skal man holde 2 meters afstand til hinanden, mens der synges.

Fra 21. maj 2021 og frem er der ikke længere dispensation for forsamlingsforbuddet, herefter følges det til en hver tid gældende indendørs forsamlingsforbud, se skema om udfasning af forsamlingsforbud.

Udendørsaktiviteter:

Udendørs aktiviteter er omfattet af det til en hver tid gældende udendørs forsamlingsforbud, se skema om udfasning af forsamlingsforbud.

Familiearbejde:

Arbejde blandt udsatte er stadig ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Vi anser Familiearbejdet for at være et sådant arbejde.

”Caféer”:

Hvis I i forbindelse med jeres korps eller korpsgenbrug har café-virksomhed, så er det vigtigt, at I skelner mellem, om det er en egentlig café, som modtager kunder eller det er en korpsaktivitet. Hvis det er en korpsaktivitet, er det omfattet af reglerne for vores indendørs aktiviteter og hvis det er en egentlig café, er det omfattet af de regler, der gælder for åbning af caféer og restauranter.

Afstandskrav:

Bortset fra det, der er nævnt særligt omkring gudstjenester samt ved anden form for sang og spil, så anbefales det at man holder 1 meters afstand til hinanden.

Skiltning:

Husk at ændre jeres skilte, så de er i overensstemmelse med disse nye regler. Sikkerhedsstyrelsen kommer stadig på tilsyn rundt om i landet, Det er vigtigt, at I har opsat alle de skilte, som myndighederne kræver og de skal være sat op ved indgangen.

Sociale tilbud:

Sociale tilbud er stadig ikke omfattet af forsamlingsforbuddet og kan fortsætte de aktiviteter, som de hele tiden har kunnet gennemføre. Alle ansatte og frivillige hjælpere i de sociale tilbud skal indtil videre stadig bære mundbind, når de hjælper til med disse aktiviteter.

Test:

Vi opfordrer alle, som regelmæssigt møder på arbejde eller deltager i vores aktiviteter til at følge myndighedernes anbefaling om at lade sig teste for COVID-19 1 – 2 gange ugentligt eller regelmæssigt i forhold til fremmødet.

Lokale tiltag:

Vær stadig opmærksom på, hvis der indføres yderligere tiltag i et lokalområde. Det er jer lokalt i samarbejde med Programafdelingen og Frelsens Hærs Beredskabsgruppe, der har ansvaret for at holde øje med udmeldinger fra kommuner o. lign. om dette.

Forsamlingsforbuddet udfases efter følgende plan:

Hvis I har spørgsmål til ovenstående retningslinje, kontakt da Programafdelingen.

Venlig hilsen

Jan Risan
Chefsekretær

Scroll to Top