Nye sekretærer for ÅLU – Åndeligt liv og udvikling

Fra 1. august overtager løjtnanterne Ingrid og Benny Munk ansvaret som sekretærer for Åndeligt liv og udvikling (ÅLU) i Danmark og Grønland territorium. Dette kommer i tillæg til deres nye ansvar som korpsledere i Horsens fra sommeren

De vil være tilknyttet hovedkvarteret i deres ÅLU-ansvar, men vil udføre arbejdet fra Horsens. 

Den nye struktur med distrikter og programafdelingens rolle vil også berøre ÅLU-arbejdet, for eksempel når det gælder arrangementer i distrikterne.  

ÅLU-arbejdet vil blive mere integreret i de øvrige aktiviteter og tilbud. Dette vil både forstærke betydningen af det åndelige liv i Frelsens Hær, ligesom det vil gøre rollerne som ÅLU-sekretærer mindre omfattende end tidligere. 

Jan Risan
Chefsekretær

Scroll to Top