Farvelmøde onsdag den 26. maj i Templet

Som tidligere oplyst, vender oberstløjtnanterne Christina og Bo Jeppsson til sommer tilbage til Sverige, hvor de fra 1. august skal stå i spidsen for Frelsens Hærs svenske territorium.

I god tid forinden bliver der naturligvis mulighed for at tage afsked med det afholdte lederpar, hvilket vil ske ved et farvelmøde onsdag den 26. maj klokken 19.00 i Templet.

Af hensyn til såvel geografisk afstand som det gældende forsamlingsloft, vil mødet blive livestreamet. Det betyder, at alle kan indgå i det interaktive fællesskab, selvom kun en begrænset kreds vil være fysisk til stede.

Selvom farvelmødet afholdes i maj, er Christina og Bo Jeppsson naturligvis fortsat henholdsvis territorialleder for Danmark og Grønland samt assisterende programchef og korpsleder i Templet frem til august. Den formelle afsked giver blot plads til afvikling af ferie og afsluttende procedurer.

Scroll to Top