Frelsens Hær i Danmark og Grønland får ny territorialledelse

En international rokade af ledere i Frelsens Hær kommer til at berøre Danmark og Grønland. Både posten som territorialleder og chefsekretær skifter således hænder efter sommeren.  

Ny territorialleder for Frelsens Hær i Danmark bliver nuværende chefsekretær, major Jan Risan, mens major Kjersti Håland Risan nu formelt bliver ’præsident’ for Hærens kvindearbejde. Kjersti fortsætter med sine nuværende og tidligere annoncerede ansvar på programafdelingen. De tiltræder deres nye stillinger 1. august og forfremmes samtidig til oberstløjtnanter. 

Oberstløjtnant Christina Jeppsson.

Lederskiftet betyder fra samme dato et farvel til den nuværende territorialleder, oberstløjtnant Christina Jeppsson samt oberstløjtnant Bo Jeppsson, der blandt andet har bestridt posterne som assisterende programchef og korpsleder i Templet. 

Efter tre års tjeneste på denne side af ’sundet’, vender de tilbage til Sverige og Letlands territorium. Her overtager oberstløjtnant Bo Jeppsson ansvaret som territorialleder, mens oberstløjtnant Christina Jeppsson bliver præsident for Hærens kvindearbejde. De tiltræder deres nye ansvar med rang af oberster. 

Oberstløjtnant Bo Jeppsson.

Meddelelse om ny chefsekretær kommer senere. Ligeledes vil oplysninger om farvel- og velkomstmøder blive annonceret på et senere tidspunkt. 

Scroll to Top