Frelsens Hær i Gilleleje

Det er med stor ydmyghed og taknemmelighed, at vi den 21. juni siger tak til sergent Maj-Britt og Leif Lysgaard-Madsen for deres lange og tro tjeneste som frivillige ledere for Frelsens Hær i Gilleleje i til sammen 20 år. Hver uge – cirka 800 mandage – har der været samlet en stor gruppe venner af Frelsens Hær i vores lokale, som også selv har bidraget til det gode fællesskab – både praktisk og åndeligt – under Maj-Britts og Leifs inspirerende lederskab og formidling af evangeliet.  

Frelsens Hær i Gilleleje har været defineret som et korps indtil nu. Men da virksomheden i dag ikke opfylder kriterierne for et korps, vil det til juni blive nedlagt som korps. Vi planlægger imidlertid at beholde den fine bygning, dels for at kunne beholde vore værdier og sikre en god lejeindtægt, og dels som en mulighed for en ny satsning i Gilleje, såfremt forholdene skulle lægge sig til rette for dette engang i fremtiden.  

Men vi har den glæde, at på trods af disse forandringer så vil Frelsens Hær fortsætte med at invitere til møder i Gilleleje hver anden uge igen fra september. Dette vil ske enten i vores eget lokale eller et andet sted i byen. Vi er taknemmelige for at sergenterne Susanne og Christian Jochimsen har sagt ja til at påtage sig denne frivillige tjeneste.  

Må Gud velsigne både de nuværende og fremtidige ansvarlige ledere og alle vores venner i Gilleleje! 

Jan Risan
Chefsekretær

Scroll to Top