Snoren blev klippet til Familieværkstedet

Den røde løber var lagt ud, og gulvflagene var hejst, da Familieværkstedet i går blev åbnet og partnerskabsaftalen mellem Frelsens Hær og Tønder Kommune blev officielt underskrevet.

Efter fem måneder med livlig aktivitet og forpligtende parløb til gavn for sårbare familier i grænsebyen var der også al mulig grund til formelt at fejre fællesprojektet.

Reelt blev dørene til de indbydende rammer i Østergade 69 slået op allerede ved årsskiftet, mens den officielle indvielse måtte udskydes på grund af coronaen. I mellemtiden er foreløbigt knap 40 familier blevet tilknyttet stedet. Disse har også undervejs holdt deres egen åbningsfest.

Socialudvalgsformand Peter Christensen.

Ved gårsdagens åbning blev den røde løber primært betrådt af medarbejdere og repræsentanter for de forskellige aktører bag konceptet, heriblandt også en repræsentant for Den A.P. Møllerske Støttefond, der har bevilget 10,7 millioner kroner til initiativet.

Oberstløjtnant Christina Jeppsson.

Vækst, velduft og bæredygtigt liv

Samstemmende betonede de forskellige talere det frugtbare samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet. Et felt, socialudvalgsformanden Peter Christensen, beskrev som en praksis, kommunen i forvejen har gode erfaringer med.

Informations- og forvaltningschef Lars Lydholm.

”Tønder Kommune er førende i partnerskaber. Ikke som en spareøvelse eller erstatning for den kommunale sagsbehandling, men som et supplement, hvor vi hver især bidrager med vore ressourcer og kompetencer,” fastslog han.

”Jeg har aldrig oplevet noget lignende,” lød det muntert fra Frelsens Hærs informations- og forvaltningschef, Lars Lydholm, der beskrev kommunens imødekommenhed som enestående. En tilgang, han nærede håb om, ville gøre en stor forskel i udsatte familiers liv. Fordi fokus ikke ligger på ’job first’, men også på at ’rydde de sten af vejen’, der gør det svært for udsatte familier at bryde med en fastlåst livssituation.

Kaptajn Astrid Christensen.

Mens projektlederen for Familieværkstedet, kaptajn Astrid Christensen, ligeledes roste kommunen for velvilje og frugtbart samarbejde, fremhævede hun især målsætningen om at bidrage til ’bæredygtige liv’, hvor mennesker ’bliver bevidste om deres værdi og får plantet deres fødder solidt i samfundet såvel som på arbejdsmarkedet.’

En metafor fra botanikken, som også indgik i hilsenen fra Frelsens Hærs territorialleder, oberstløjtnant Christina Jeppsson, der beskrev Familieværkstedet som ’et grundlag for vækst og velduft’, mens hun symbolsk overrakte en pose frø til ærteblomster. En farverig klatreplante, der spreder velduft og liv i buske og hække.

Snoren blev klippet og aftalen signeret

Efter de mundtlige tilsagn blev ordene fulgt til dørs med signering af den skriftlige partnerskabsaftale, som er gældende for de næste fem år.

Som ved enhver indvielse skulle et rødt silkebånd naturligvis klippes over. En opgave, der i partnerskabets ånd blev udført af Christina Jeppsson og Peter Christensen i forening, hvorefter forsamlingen blev budt indenfor på kaffe og kage samt mulighed for at tage de 400 kvadratmeter familievenlige lokaliteter i øjesyn.

Se udvalg af billeder fra åbningen herunder.

Fakta om Familieværkstedet

  • Familieværkstedet er et partnerskab mellem Frelsens Hær og Tønder Kommune som et tilbud til sårbare familier med fokus på familieliv, trivsel, uddannelse og job.
  • Familieværkstedet er indrettet i ’Vajsenhuset’, Østergade 69 i Tønder og har åbent mandag til torsdag med tilbud som bl.a. rådgivning om sociale og økonomiske spørgsmål, socialt samvær, fællesspisning, mentorordninger og gruppeforløb. Hertil kommer initiativer som tøjbyttebiks, udflugter og andre events.
  • Teamet består af kaptajn Astrid Christensen (projektleder), Katja Quilty (mentor- koordinator), Trine Grøn Sørensen (familie- og jobkonsulent) og Dorte Weissert (social projektkoordinator). Hertil er tilknyttet et påskønnet hold af frivillige.
Scroll to Top