Generationsskifte i Horsens

Gudstjenesten søndag den 30. maj hos Frelsens Hær i Horsens var rammen om et signifikant generationsskifte.

Æresbeviser for trofast tjeneste. (Foto: Svend Rasmussen).

Musikleder Henning Kilsmark og korpssekretær Birgit Kilsmark trådte efter mere end 40 års tjeneste i korpset af som underofficerer, og overlod henholdsvis dirigentstokken og kuglepennen til yngre kræfter.

Henning Kilsmark overtog således ansvaret for musikkorpset den 12. juni 1977 efter flere års tjeneste som vicemusikleder, og året efter, den 10. september 1978, blev hans kone, Birgit Kilsmark, udnævnt til korpssekretær. 

Den afgående og tiltrædende musikleder. (Foto: Svend Rasmussen).

Formelt fratrådte Birgit Kilsmark sin tjeneste ved årsskiftet den 1. januar 2021, hvorefter Anita Lind som fungerende og velanskrevet korpssekretær trådte i hendes sted.

Efter knap 20 års erfaring som vicemusikleder for det 16 mand store musikkorps er også Michel Bang Jørgensen både velanskrevet og godt kendt med opgaven.

Birgit og Henning Kilsmark fik begge overrakt æresbeviser for lang og tro tjeneste af korpslederen, major Jens Nielsen.

Scroll to Top