Går på ’pension’ efter 70 år med korsang i Frelsens Hær

Feltsergent Anne-Lise Silfverberg rundede i maj 85 år og har efter 70 år som korsanger valgt at gå på ’pension’. Dermed slutter en æra, der foruden skønsang har udmøntet sig i en velsignelse af kærkomne sangtekster.

En ung korsanger i Gartnergade.

Da feltsergent Anne-Lise Silfverberg havde sin debut som strengemusikkant/sangkorsmedlem, var hun 15 år gammel. Lige siden har hun været en trofast del af koret i henholdsvis Gartnergade og Valby korps. Det er nu 70 år siden, og søndag den 20. juni sang hendes tjeneste blandt korsangerne efter eget ønske ’på sidste vers’.  

Beslutningen om at lade sig ’pensionere’ som sanger blev højtideligt markeret ved gudstjenesten i Valby korps, hvor korpsleder, major Hanne Wahl og sangkorsleder May-Britt Rose overrakte blomster, takkede for trofast tjeneste og bad for hende. 

Udmærkelse for kærlighed til mennesker og musik

Anne-Lise og Erik Silfverberg udgjorde en dynamisk og musikalsk duo.

Anne-Lise Silfverbergs virke har imidlertid ikke blot begrænset sig til det lokale korps. Mange vil således huske både hende og hendes afdøde mand Erik Silfverberg for årlige, nationale sangerstævner, musikalske bidrag på landslejre og musicals m.m.

Sammen udviklede de et unikt teamwork, hvor hun skrev tekster til et meget stort udvalg af sange, mens han komponerede melodierne. Mange af disse indgår i korrepertoirer i ind- og udland, ligesom en stor del er at finde i Frelsens Hærs sangbog.

Selv efter sin officielle pensionering i 2003 fortsatte hun som dirigent for et seniorkor med sangere fra hele København, mens Erik Silfverberg akkompagnerede som pianist. 

Den bemærkelsesværdige og produktive tjeneste førte i 2013 til at Anne-Lise og Erik Silfverberg blev tildelt ’Grundlæggerens Orden’ for uselvisk tjeneste samt kærlighed til mennesker og musik. Den højeste anerkendelse man kan opnå i Frelsens Hær. Læs mere om dette ved at klikke her.

Anne-Lise Silfverberg dirigerer ved et sangerstævne.
Scroll to Top