Sommerhilsen og information

Kære officerer, soldater, ansatte og medlemmer af Frelsens Hær!

Vi ønsker med dette at give jer en opdatering og en hilsen nu ved afslutningen af et arbejdsår i Frelsens Hær, mens vi med fuld fart er på vej ind i sommertiden.

Det er svært med få ord at give udtryk for den taknemlighed vi føler, for alt hvad I har gjort for at holde Frelsens Hærs maskineri i gang og invitere ind til socialt og åndeligt fællesskab i en udfordrende tid. Men nu er der i hvert fald både håb, tro og bekræftelser på, at samfundet og livet generelt er blevet mere normaliseret. Det er vi glade for, og vi ser frem til spændende tider, hvor vi som Frelsens Hær kan benytte os af alt, hvad pandemien har lært os. Mulighederne og behovene er tydelige, hvis bare vi vil åbne vores øjne og hjerter for dem.

Det er også glædeligt, at vi nu i denne sommer kan gennemføre lejre og weekender, mere som normalt, om end i et noget begrænset omfang. Vi ønsker alle, som er involverede i landslejr (FHBU), seniortræf, familielejre, udflugter og weekender en god oplevelse med dette.

Vi havde håbet, at vi inden sommeren også kunne melde ud, hvem der overtager positionen som chefsekretær, men det er ikke meldt ud i skivende stund.

International satsning og prioritering af ”soldaterskab” og ”discipelskab”.

Den 1. juli sker noget helt specielt i Frelsens Hær. Frelsens Hærs internationale leder, General Brian Peddle, vil via sociale medier lancere to nye bøger ”Called to be a Soldier” og ”Day by day”. Disse bøger understreger betydningen af at være en Jesu Kristi discipel og muligheden for at udøve dette gennem soldaterskabet. Alle soldater og officerer i hele verden vil gratis kunne få sine egne eksemplarer af de to bøger. De oversættes nu også til dansk og mere information om dette kommer på FH-portalen senere.

Bæredygtige og stabile strategier

Vi er glade for, at der nu på baggrund af beslutninger og valg ligger godt forankrede strategier, herunder både missionsplan, ejendomsstrategi og finansieringsplaner. Vi har været nødt til at prioritere kraftigt ud fra disse rammer. Vi ser mange lyspunkter nu, også indenfor det økonomiske område, i form af både øgede indtægter og reducerede udgifter. Vores meget anstrengte gældsituation er også blevet løst, blandt andet gennem det tidligere udmeldte salg af ejendommen på Grundtvigsvej (til en meget god pris).

Indenfor ejendomsområdet sker der også meget, både gennem opgraderinger og helt nødvendige større vedligehold af de ejendomme vi skal beholde og planer for fremtidig disponering, salg, udleje og køb. I overensstemmelse med vores ejendomsstrategi bliver bygningen i Skagen nu sat til salg, og der arbejdes med nye muligheder for udlejning af Baggersminde. Gevinst ved salg af ejendomme vil fra nu af udelukkende kunne benyttes til investering i nye ejendomme eller opgradering af eksisterende ejendomme.

Vi er på ingen måde i mål med den økonomiske ”turn-around”-proces, men vi er godt på vej.

Nyskabelse og vækst

Vi har ikke haft optælling af nye soldater og civile medlemmer, men mange steder har vi fået nye mennesker i fællesskabet. Følg med på FH-portalen og de sociale medier. Det er også glædeligt at se de mange nye ting, der sker. Vi kan nævne åbningen af familieværkstedet i Tønder, nye lokaliteter for korpsene i Nakskov og Næstved, planlægning af en ny genbrugsbutik i Storkøbenhavn (Taastrup), som et donationscenter efter samme model som vores butikker i Esbjerg, Vejle og Odense. I efteråret starter vi også et projekt i regi af Programafdelingen for at videreudvikle vores seniorarbejde. Dette skal ledes af Maj-Britt Lysgaard-Madsen.

Besøg af generalen i august

I forbindelse med indsættelse af de nye territorialledere har vi fået en melding om, at Frelsens Hærs general, Brian Peddle, kommer for at foretage denne indsættelse onsdag den 25. august. Han kommer sammen med sin kone, kommandør Rosalie Peddle, og de vil deltage både i det offentlige møde om aftenen og i et officersmøde om eftermiddagen. Begge møder bliver afholdt i Templet.

Håb og Liv i Jesus!

Vi sætter fokus på vor vision og vor tro på, at evangeliet om Jesus er relevant og grænsesprængende i vor tid, vort samfund og i dit og mit liv.

Paulus skriver i Romerne 15.13: ”Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft.” Dette tror vi på, og det går vi videre på!

Så ønsker vi hinanden en rigtig god sommer!

28. juni 2021

På vegne af territoriallederen,

Jan Risan
Chefsekretær

Scroll to Top