Bogen ’Et levende håb’ giver informativt tilbageblik og nutidig inspiration

Ved en boglancering i Valby korps præsenterede kommandør Gudrun Lydholm i mandags sin nye bog, der giver et unikt indblik i Gartnergade korps som ’gadens og gårdenes kirke’. En bog med et historisk vue – og som i sin essens handler om ’mission førhen og nu under forandringer.’

Kommandør Gudrun Lydholm præsenterede sin nye bog.

I slutningen af 1970’erne gennemgik det Indre Nørrebro en totalsanering. En byfornyelse, der fandt sted parallelt med store forandringer i samfundet og en begyndende udskiftning af befolkningen i det gamle arbejderkvarter. Med adresse i baggården til Gartnergade 16 indebar nedrivningsplanerne enden på en æra med et omfattende korpsarbejde – efterfulgt af et spændende nybrud i en ny bydel.

Tæt samspil mellem korpset og kvarteret

Blandt gæsterne var præst ved Kingos Kirke på Nørrebro, Jens Christian Raabjerg Larsen.

I en ny bog, ’Et levende håb’ med undertitlen ’Frelsens Hærs engagement i Den sorte Firkant på Nørrebro’, sætter kommandør Gudrun Lydholm Frelsens Hærs virke i bydelen under lup. Et læseværdigt indblik i både områdets samfunds- og befolkningsmæssige udvikling samt det tætte samspil mellem korpset og kvarterets beboere, kirker og foreninger.

Ved boglanceringen trak forfatteren linjerne op fra det historiske forløb på Nørrebro fra 1894 til korpsets renæssance i Valby i 1983. En detalje, der også forklarede den oplagte lokation for bogpræsentationen. Titlen ’Et levende håb’ har samme reference, idet den er hentet fra en musical, som med tilbageblik og fremsyn blev opført ved korpsets entré i Valby – og hvis prolog er gengivet i bogen.

Kommandør Carl Lydholm hilser på Poul Erik og Christina Christensen fra trykkeriet PrinfoParitas.

”Jeg er altså på den måde hverken distanceret eller objektiv i min fortælling,” lød det muntert fra Gudrun Lydholm, der sammen med sin mand, kommandør Carl Lydholm i sin tid stod med ansvaret for både afslutningen og videreførelsen af det progressive korpsarbejde.

Engagement og omstilling

Bogens tager imidlertid læseren med på en endnu længere rejse gennem Nørrebros historie, som Gartnergade-korpset i en lang årrække blev en naturlig og aktiv del af. En historie om et stort engagement, kendetegnet af et tæt lokalt tilhørsforhold, hvor Frelsens Hærs soldater gennem årtier selv boede og arbejdede i kvarteret. Et aspekt, der på samme måde prægede et ligeværdigt samspil mellem de øvrige kirker og foreninger i ’Den sorte firkant’.

Kommandør Carl Lydholm ledte boglanceringen.

I forlængelse af denne skildring bemærker man, at saneringen af den tætte bebyggelse i 1970’erne ikke var den eneste forandring af kvarteret. I takt med velfærdssamfundet opkomst i samme tidsepoke – som berørte både bydelens beboere og korpsets medlemmer – var en omstilling til nye og anderledes tider påkrævet. En omvæltning, man måtte navigere i, mens arbejdets fremtidige rammer blev afklaret.

Kunne ikke være mere passende

Oberstløjtnant Christina Jeppsson betonede bogens nutidige relevans.

Både den brede berøringsflade med bydelen og bevidstheden om forandringer er aspekter, der yderligere er med til at gøre bogen relevant i en nutidig kontekst, hvilket Frelsens Hærs territorialleder, oberstløjtnant Christina Jeppsson både påpeger i bogens forord – og betonede ved boglanceringen.

Her sammenholdt hun skildringen af Gartnergade korps’ synlighed og engagement som ’gadens og gårdenes kirke’ med vor tids målsætning om en Frelsens Hær, der er ’kristuscentreret, korpsbaseret og samfundsorienteret.’

”Bogudgivelsen kunne ikke være mere passende i en tid som denne. Ved publiceringen af bogen er Frelsens Hær i Danmark og Grønland midt i en mission for et intensiveret fokus på korpsets betydning. For det enkelte menneske, men også for samfundet,” pointerede hun.

Forfatteren tog sig tid til at signere bogen.

En pointe, forfatteren fulgte op på med en understregning af, at bogens emne i sin essens er ’mission førhen og nu under forandringer.’

En mission og målsætning om at tjene sin by og bydel sættes således i perspektiv, ligesom der med informativt tilbageblik og nutidig inspiration er lagt op til vedkommende læsning – og et levende håb – for en bred målgruppe.

Info og pris

Foruden beskrivelser af Gartnergade korps’ kirkelige og sociale arbejde rummer ’Et levende håb’ også to kapitler med beskrivelse af Frelsens Hær i Danmark under 2. Verdenskrig og en biografi om ’nørrebropigen’, kommandørløjtnant Agnes Povlsen.

’Et levende håb’ er på 170 sider, skrevet af kommandør Gudrun Lydholm med Frelsens Hær som udgiver. Indtægten for salget af bogen går til Frelsens Hærs arbejde i Danmark og Grønland. Bogen kan købes på Frelsens Hærs handelsafdeling på telefon: 33 31 41 92. Prisen er 125 kroner (ekskl. forsendelse).

Scroll to Top