En smag af himmelen

Frelsens Hærs nye territorialledere for Danmark og Grønland blev budt velkommen i deres nye ansvar med fest og fremtidstro – og opmuntrede selv til et liv og tjeneste, der giver andre smag på Kristus.

Sprøde toner, serveret af Valby Hornmusikkorps.

Tonerne flød taktfast fra Valbys blanke messinghorn, mens lovsangen løftede sig fra salen, da Templet korps onsdag den 25. august dannede rammen om indsættelsen af Frelsens Hær nye lederpar, oberstløjtnanterne Jan og Kjersti Risan. Det norske par har ganske vist virket i Danmark det sidste halvandet år, men overtog fra 1. august ansvaret som territorialledere.

Forfriskende lovsangstoner af sangere fra København.

En skare af medlemmer og venner af Frelsens Hær fra hele landet var mødt op for at være med om begivenheden, der også var velbesøgt ’online’ fra ind- og udland via livestreaming. Blandt tilhørerne og de medvirkende var endvidere repræsentanter fra det økumeniske kirkeliv i Danmark.

Selve indsættelsen blev foretaget af kommandørerne Carl og Gudrun Lydholm, der også overbragte varme hilsner fra Hærens verdensleder, general Brian Peddle.

Økumeniske repræsentanter og venner af Frelsens Hær deltog.

”Vi er glade for at kunne udføre denne tjeneste på vegne af generalen,” lød det fra kommandørerne, der dog samtidigt mindede forsamlingen om, at enhver kristen er kaldet til tjeneste for Gud.

Et tema, der så at sige blev den gennemgående ingrediens i både gudstjenesten og budskabet fra de nye territorialledere.

I sin prædiken tog Jan Risan således afsæt i Matthæus- og Lukasevangeliets 4. kapitel, hvor Jesus henholdsvis proklamerer Guds riges nærvær og sin programerklæring: “Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og for at udråbe et nådeår fra Herren.”

Forkyndelse af oberstløjtnant Jan Risan.

”Hvis jeg skulle formulere ét ønske for, hvad jeg som leder af Frelsens Hær vil prioritere, så skulle det være – at give mennesker en smag af himlen. For det var det, Jesus sagde: Himmeriget er kommet nær,” lød det fra Jan Risan, der samtidig gav et bud på en programerklæring for såvel ham og hans kone som for Frelsens Hær:

”Dette er helt til kernen af det, som er Frelsens Hærs mission og opgave. At være Kristus-centreret og formidle håb og liv i og på grund af ham. Altså, at bringe Himmerigets nærvær til mennesker i dag – en smag af himmel,” fastslog den nye hærchef, som oplever dette som en realitet både i sit eget og andres liv.

Hilsen fra Danske Kirkers Råds generalsekretær Mads Christoffersen.

Forud for den formelle indsættelse af lederparret, akkompagnerede et lille ensemble forsamlingen i en sangbar udgave af Frans af Assisis bøn: ’Gør mig til redskab for din fred’. En bøn, der både indrammede samværet og indgik i en hilsen fra Danske Kirkers Råds generalsekretær, Mads Christoffersen, der blandt andet beskrev Frelsens Hær som ’kirkens sociale stemme og formidler af Guds omsorg’.

Vidnesbyrd og appel fra oberstløjtnant Kjersti Risan.

Med en indbygget opfordring gjorde Kjersti Risan herefter ordene personlige i et stærkt statement om sit liv og tjeneste for Gud: ”Du og jeg har fået et liv. Det liv ønsker jeg at leve for ham og bedst muligt forvalte de gaver og evner, han har udrustet mig med – så andre kan se Jesus gennem mig. Det er min bøn og mit ønske,” erklærede hun og fulgte budskabet til dørs ved at lede an i en sang af Albert Orsborn med følgende bøn:

 
Ræk ud din hånd, o Gud, og lad alverden
på guddomslivet gennem os få smag.
O, åbenbar dig mere i vor færden,
sæt evighedens segl på denne dag. 
(FH-Sangbog nr. 281)

En både festlig og alvorlig åbningssalut, der gav smagsprøver på det, der venter, når gode hensigter omsættes i handling – og en stærk appel, der for mange gav smag efter mere.

Det er muligt at se flere glimt fra indsættelsesgudstjenesten herunder, ligesom det fortsat er muligt at (gen)se livestreamingen fra indsættelsesgudstjenesten ved at klikke her.

Scroll to Top