Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Caribien territorium.

Bønnefokus 30. august – 5. september 2021
DET CARIBISKE TERRITORIUM
Territoriale ledere: Kommandørerne Devon og Verona Haughton 

Bønneemner:

 • Bed for vore territoriale ledere samt divisions- og distriktsledere om, at de fortsat må formidle Jesu Kristi evangelium og bevare ilden brændende i det caribiske territorium.
 • Bed for, at territoriets strategiplan må blive effektiv.
 • Bed for territoriets unge, særligt i de engelsktalende lande, at de må respondere på kaldet til fuldtidstjeneste.
 • Bed for den nye session af kadetter, Reflectors of Holiness’, at de må vokse åndeligt og udvikle deres lederevner under officersuddannelsen. Der er ni kadetter i denne session. Bed for de af kadetterne, som har behov for at forbedre deres engelskkundskaber.
 • Bed for de aktuelle følger af Covid-19 pandemien. Hvert af territoriets 16 lande påvirkes i varierende grad af pandemien. Bed for:
  • Dem, der har mistet deres kære og for bedring for dem, der fortsat er syge.
  • Bed for tilgængeligheden af vacciner – særligt i Haiti.
  • Bed for de officerer, der møder specifikke udfordringer i deres tjenesteområder som følge af pandemien.
 • Bed om fremgang for familieenheden, dens strategi og positive indsats for at tjene og hjælpe familier, der kæmper med udfordringer.
 • Bed for Haiti i denne tid med kaos i landet samt for Frelsens Hær tjeneste i denne division.
Scroll to Top