Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Australien territorium.

Bønnefokus 6.- 12. september 2021
AUSTRALIEN TERRITORIUM
Territoriale ledere: Kommandørerne Janine og Robert Donaldson

Bønneemner:

  • Vi takker Gud for fremvæksten af nye modeller og udtryk for frontlinjemission på tværs af territoriet og beder om et vellykket discipelskab blandt nye mennesker, der er er blevet tilknyttet via disse nybrud. Gud gør rent faktisk nye ting. Halleluja!
  • Territoriet er halvvejs gennem et 22-dages bønneinitiativ, der begyndte den 22. august. Vore territoriale ledere har iværksat en periode med bøn med fokus på enhed og samhørighed på tværs af hele bevægelsen. Et centralt aspekt i dette initiativ er et dagligt online bønnemøde. Bed til, at mennesker vil slutte op om, støtte og dedikere sig til dette bønnefokus. Vi tror, at store ting er i vente, og at Gud vil gøre langt ud over, hvad vi nogensinde kan bede om eller forestille os.
  • Den 9. september er datoen for vore forflytningsmeddelelser. Vi beder især for alle de officerer – og deres familier – som er berørt af dette, og at det vil skabe så lidt ulejlighed som muligt.
  • Covid19 fortsætter med at påvirke den måde, vi udfører vor mission på. Bed for den fortsatte robusthed hos alle officerer og medarbejdere, der er udmattede af de løbende Covid19-nedlukninger samt lukning af mellemstatslige grænser.
Scroll to Top