Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder USA’s Syd-territorium.

Bønnefokus 4. – 10. oktober 2021
USA’s SYD-TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Barbara og Willis Howell

Bønneemner:

Vi beder om forbøn på følgende områder:

 • Bed for vore feltofficerer, at de ikke må blive trætte af at gøre det gode, men stå fast i Jesu kraft. Vores Covid19-virkelighed er gennemsyret af tab og fortvivlelse blandt vort folk. Må de fæstne deres øjne på Jesus.
 • Bed for lanceringen af RAISE i 2022 – et ungdomsfremstød med fokus på at vinde vore børn og unge for Guds rige gennem evangelisering, discipelskab og lederudvikling (Ordsprogenes Bog 22:6).
 • Bed om en berøring af Helligånden så mænd og kvinder må blive vågne for kaldet til fuldtidstjeneste som officerer i Frelsens Hær. Vore pensionerede officerer har forenet sig i bøn for 50 kadetter til sessionen i 2022-2024.
 • Bed for lyttende hjerter blandt vore officerer og soldater, når de oplever ytringer om racemæssig og andre former for diskrimination.
 • Bed om at vi må stå fast på Guds ord under de racemæssige spændinger samt spørgsmål om menneskelig seksualitet/identitet, som vi står overfor. Vi ved, at dette er i Guds hånd. Bed med os, at vi må stå fast som hans hær.
 • Bed for vore soldater, når de søger helliggørelse på et personlige plan. Bed om, at ledere trofast vil undervise i en hellig livsførelse i dagens verden.
 • Bed for vore katastrofeberedskabs- og socialtjenester, idet vi oplever stadigt flere orkaner og øget Covid19-respons. Bed om, at vi trofast må formidle håb og medfølelse med dem, der har mistet alt. Vi beder for deres sundhed og styrke.
 • Bed for vore ledere, at Guds visdom og mod må fylde deres hjerter i denne tid.

Vi lovpriser og takker fordi:

 • Korpsofficerer går nye veje i tilbedelse og tjeneste og når ud til mennesker, der ellers aldrig ville komme til søndagsgudstjeneste.
 • Mennesker kommer ind i Guds rige. Evangeliet bliver modtaget.
 • Vore soldater hungrer efter helliggørelsesundervisning. Gud ske tak for søgende hjerter.
 • Vi priser Gud for et åbent ’vindue’ af muligheder, da vi i en uge med intens åndelig dannelse i sommer samlede vore unge fra hele territoriet til Territorial Music Institute og Territorial Youth Institut. Vidnesbyrd om frelse og en dybere indvielse fra vore unge fryder vore hjerter.
Scroll to Top