International Positional Statement: Bæredygtig omsorg for miljøet

Frelsens Hær har netop udsendt en ’International Positional Statement’ (international holdningserklæring), der forpligter til bæredygtig omsorg for klimaet og miljøet.

Den nye erklæring, ’Omsorg for miljøet’ opridser i klar og utilsløret tale de katastrofale ødelæggelser, menneskelig handling har forvoldt Guds skaberværk. Samtidig opfordrer den til omgående handling for at bekæmpe ’miljøforringelser’.

Kræver handling på alle niveauer

Erklæringen, der er godkendt af general Brian Peddle, siger blandt andet at: ”Frelsens Hær anerkender miljøforringelser som et af de mest presserende spørgsmål, verden står over for i dag… Dens virkninger rammer i uforholdsmæssig grad de mest sårbare, især med hensyn til sundhed, livsgrundlag, husly og mulighed for at træffe valg. Selve menneskehedens overlevelse afhænger af hele økosystemets sundhed.”

I forlængelse af forpligtelsen til en bæredygtig miljøpraksis fastslås det endvidere, at “Frelsens Hær, sammen med de erfaringer, der allerede er gjort, anerkender de videnskabelige beviser, der kræver handling på alle niveauer.”

Opfordring til personlig handling

I lyset af den nye erklæring giver general Peddle en række personlige opfordring til medlemmer og venner af Frelsens Hær til at foretage livsstilsændringer såsom:

  • Overvej forbrug af opvarmning og nedkøling
  • Gentænk brug af transportmidler – overvej at gå eller cykle, hvor det er muligt
  • Træf bevidste valg om at købe bæredygtige produkter
  • Vedstå den personlige andel i jordens forvalterskab
  • Ændre tankesæt til at samarbejde og dele frem for at konkurrere om at opnå mere

”Under pandemien har jorden taget en dyb indånding. Himmelen var fri for fly, byer blev forfriskede og fugle sang. At finde den rette balance mellem behov og bæredygtighed, bør fange enhver salvationists opmærksomhed,” påpeger generalen. 


Links til den nye og tidligere ’International Positional Statement’

En ’International Positional Statement’ er en erklæring, der udtrykker Frelsens Hær officielle synspunkt. Den er udarbejdet af Frelsens Hærs International Moral and Social Issues Council, som består af officerer og soldater i Frelsens Hær. Erklæringerne er formuleret ud fra gruppens førstehåndskendskab til de ændringer, som miljøforringelse påfører jorden, eksempelvis tørke, udfordringer for fødevareproduktion og ekstreme vejrforhold.

Det er muligt at læse den nye ’International Positional Statement’ ved at klikke her.

Hvis man ønsker at fordybe sig i tidligere udsendte statements, kan det gøres ved at klikke her.

Scroll to Top