Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Norge, Island og Færøerne territorium.

Bønnefokus 29. november – 5. december 2021
NORGE, ISLAND OG FÆRØERNE TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Knud og Lisbeth Welander

Bønneemner:

Bøn for Norge, Island og Færøerne territorium:

  • Bed om åndelig fornyelse og fornyet engagement blandt officerer og medlemmer.
  • Bed for gennemførelsesprocessen af den nye strategiplan med fokus på familier og unge.
  • Bed om, at flere mennesker må respondere på udfordringen om at blive officer i Frelsens Hær.

Specielt for Island:

  • Bed om, at Gud må forberede vore tanker og hjerter på at byde dem, der kommer til os fra en anden kultur, velkommen. Ikke kun for velgørenhed, men også for at blive en del af vort menighedsfælleskab. At vi på en Jesus-lignende måde må modtage dem kærlighed.

Specielt for Færøerne:

  • Bed for officerer, der ønsker at gøre tjeneste på Færøerne.
  • Bed om, at vi må se Guds vej fremad for Frelsens Hær på Færøerne.
  • Bed for lokale ledere, samt børn og unge i Frelsens Hær. For styrke, mod og tro for arbejdet – at Gud vil lade det bære frugt.
Scroll to Top