Adventshilsen

Kære alle gode venner, som er knyttet til Frelsens Hær i Danmark og Grønland! 

Jeg har længe set frem til at kunne bringe denne hilsen på vegne af Frelsens Hærs ledelse.

Som øverste leder af Frelsens Hær er jeg meget glad for, at der nu er en bestyrelse, som har et fælles ansvar og medansvar sammen med territoriallederne, jeg selv og min kone, Kjersti samt chefsekretæren, Joan Munch. Sammen træffer vi de vigtigste beslutninger, fastlægger kursen og prioriteringerne for Frelsens Hær i både nutid og for en langsigtet og god fremtid. 

Dette er en del af den nye ledelsesstruktur, der trådte i kraft den 1. oktober, med de nye ’governance-principper’: Åbenhed, ansvarlighed og forvalterskab. Se præsentation af den nye ledelsesstruktur og medlemmerne af Frelsens Hærs bestyrelse ved at klikker her.

Bestyrelsen havde sit andet møde den 27. november, hvor der var et stærkt fokus på, at vi sammen vil arbejde med vor mission, forankret i gode værdier, god kultur, tillid, god kvalitet og gode processer. Visionen står fast: ”Håb og liv i Jesus”, og vi har en stærk tro på fremtiden.

Men det forudsætter både vigtige prioriteringer, bøn og arbejde – og at alle gode kræfter spiller sammen. Det vigtigste sker i Frelsens Hær på lokalt plan, hvor du er. Hovedkvarteret er selvfølgelig en vigtig del og har et ansvar for mange funktioner, men det skal først og fremmest være en ressource, hjælp og inspirator for jer og for os i bestyrelsen.  

Bestyrelsen har også diskuteret og godkendt et økonomisk budget for Frelsens Hær i 2022, som i ansvarlig realisme styrer mod et lille nettooverskud. Dette bør øges i 2023, da vi nu er i en flerårig proces, hvor vi skal genbygge helt nødvendige økonomiske reserver for at kunne satse mere på udvikling og en tryg, bæredygtig økonomi og handlingsrum. 

Troen på fremtiden er blevet bekræftet ud fra, hvad det enkelte bestyrelsesmedlem allerede har vist med deres engagement. Troen er baseret på alt det gode, som vi kan bygge videre på, og bestyrelsen ønsker således også at fokusere på alt, som er godt og giver frugt og fremmer Guds rige. 

Troen er ligeledes blevet styrket af mange gode ting, der er sket i 2021. Ikke mindst er vi blevet velsignet med en række økonomiske donationer, som er større, end vi har set længe. En væsentlig årsag til dette er det gode arbejde og de gode livskraftige historier, som mennesker ser og erfarer, sker gennem Frelsens Hær – måske der, hvor du er. 

Tak fordi, I er synlige hele året, men ikke mindst nu i denne travle adventstid. Tak fordi, I er kreative og tak fordi, I holder fast i Frelsens Hærs tidløse opgave om at forkynde evangeliet og møde menneskelige behov i vor tid, præcis der, hvor vi er. 

Guds velsignelse

Jan Risan
Territorialleder

Scroll to Top