Major Else Lehim Høstner forfremmet til herligheden

Efter kort tids sygdom blev vor kære kammerat major Else Lehim Høstner forfremmet til herligheden fra Frederiksberg hospital lørdag den 1. januar 2022. Hun blev 93 år.

Else Høstner udgik fra Vejle korps. Her voksede hun op i en stor børneflok og havde et praktisk overblik, der siden hen hjalp hende i livet. Her fik hun også sin åndelige ballast med og oplevede kaldet til at tjene Gud.

I 1946 rejste hun på kadetskolen og blev udnævnt til officer den 20. maj 1947.

I de følgende år virkede hun i en række ordre inden for det sociale arbejde. Det førte hende blandt andet til Holstebro slumstation, Cathrine Booth Kolonien, Gentofte børnehjem, ’Reden’ og ’Melita’, hvor hun blandt andet havde at gøre med børn og unge piger i nød. Hendes varme væsen og praktiske sans har helt sikkert været til gavn og glæde for mange.

I 1965 giftede Else sig med Svend Høstner og holdt en pause som officer. Sammen fik de sønnen Jens, og siden kunne de glæde sig over, at familien voksede. Else glædede sig til snart at skulle blive oldemor, men det nåede hun desværre ikke.

I 1979 genoptog hun sammen med sin mand officerstjenesten og gjorde tjeneste som korpsledere ved en række korps. Først ved Roskilde korps og derefter Herning (Struer og Skive), Horsens og Fredericia. Her blev Svend Høstner forfremmet til herligheden i 1995, og kort efter blev Else pensioneret.

I de sidste mange år har Else boet i København, hvor hun har haft sin gang i korpsene på Østerbro, i Templet og sidst ved Nørrebro korps. Her trivedes hun rigtig godt og følte sig tilpas blandt vennerne der. Det var også herfra hun blev bisat lørdag den 8. januar. Kaptajn Magdalena Pedersen ledte bisættelsen, der samlede familie og venner omkring hendes båre. Det blev en smuk afsked med et afholdt familiemedlem og ven, der forstod at leve livet, så det mærkedes af dem omkring hende.

Hun levede et stille liv, hvor hun ikke gjorde meget stads af sig selv. Men effekten af hendes gerning står klart i vort minde. Bag det rolige gemyt var hun for mange en klippe, der stod fast i livets storme. Og hendes vidnesbyrd om Guds trofasthed stak dybt og gjorde indtryk.

Nu har hun fået lov at gå ind til den hvile, der var beredt til hende hos Gud.

”Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.” Matt. 5,8

Æret være major Else Lehim Høstners minde!

Major John Wahl
Personalechef

Scroll to Top