Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder USA Central Territorium. 

Bønnefokus 31. januar – 6. februar 2022
USA CENTRAL TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Bradford og Heidi Bailey

Bønneemner:

  • Bed om styrke for frontlinjeofficerer, idet de fortsat gør tjeneste under pandemien
  • Bed for *ARC-klienter, der er på vej til genopretning og helhed
  • Bed for igangværende byggeprojekter, kampagner og undersøgelser for at møde behovene i vore samfund
  • Bed for mennesker, der overvejer at følge Guds plan gennem officersskab i Frelsens Hær
  • Bed om en enhedens ånd for dem, der tjener i Jesu navn
  • Bed for en fælles vision om mission og formål

(*) The Salvation Army Adult Rehabilitation Center

Scroll to Top