Generalens påskeandagt: Grib anledningen til at forkynde evangeliet

’For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror’ (Romerbrevet 1,16).

Jeg sender mine hilsener til jer, mens vi indstiller os at fejre påsken 2022.

Apostlen Paulus kom med denne erklæring i sit brev til kirken i Rom, kapitel 1 vers 16: ’For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror’. Og jeg slutter mig til Paulus ved ligeledes at for at erklære min uforfærdede tillid til sandheden, kraften og behovet for evangeliets budskab om Jesu Kristus.

Påsken og den forberedende fastetid giver os mulighed for at bevæge os ind i Guds frelseshistorie på en fordybende måde. Det er vigtigt at minde os selv om evangeliets fundamentale og overordnede fortælling, som er kernen i både vores åndelige virkelighed og Frelsens Hærs mission.

Uanset hvor i verden du befinder dig, uanset din alder og uanset dine omstændigheder er evangeliet og den gode nyhed om Jesu Kristus umiddelbart anvendeligt og relevant for dig. Evangeliet rekapitulerer Guds kærlighed til og udvælgelse af dig. Det formidler hans nåde, barmhjertighed, tilgivelse og forsoning. Det rummer opstandelseskraften og løftet om evigt liv. Det er Skriftens altomfattende fortælling, der fortsat opfyldes i vore liv i dag.

For dem, der er meget fortrolige påskens begivenheder, kan der være fare for at have en overfladisk tilgang til højtiden. Men jeg opfordrer os alle til at sætte fokus på påsken 2022 med friske øjne og forventning. Jesus er stadig verdens frelser. Han er stadig vejen, der fører til Gud.

Verden i dag er en smeltedigel af kulturer, trosretninger, synspunkter og traditioner. Nogle mennesker slår til lyd for, at vi lægger mindre vægt på de strengeste dele af budskabet. Men det er essensen af de gode nyheder, der muliggør syndernes forladelse, vejen til omvendelse og Himlens virkelighed for den enkelte af os.

Evangeliet har noget at sige. Det bringer os håb, tilfører en evig dimension og skænker os et budskab, der er desperat behov for. Ja, vi må finde relevante og respektfulde måder at formidle evangeliet på i vore sammenhænge, men det må ikke resultere i, at vi mister tilliden til eller unddrager os Guds frelsende nåde, der er åbenbaret i Jesus. Hvis vi ikke griber anledningen til at formidle dette budskab i påsken, hvornår så?

Frelsens Hær, dette er din chance for at fortælle evangeliet til alle – på alle måder, du kan. Må du opleve den opstandne Kristi nærvær, når du gør det.

Scroll to Top