Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Canada og Bermuda territorium

Bønnefokus 18. – 24. april 2022
CANADA OG BERMUDA TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Floyd og Tracey Tidd

Bønneemner:

 • Bed om Guds fortsatte vejledning under implementeringen af vort ’Mobilize 2.0-initiativ’ – at vort territorium må blive ’inspireret til mission’ og ’positioneret til vækst’.
 • Bed om en ny forfriskning af Helligånden og en dybere åndelig sult blandt salvationister i Canada og Bermuda.
 • Bed for kommandørerne Floyd og Tracey Tidd samt oberst Evie Diaz i deres lederskab af territoriet.
 • Bed for alle aspekter ved officersskolens flytning fra Winnipeg til Toronto i løbet af det kommende år.
 • Bed om visdom for dem, der står for udviklingen af en ny model for officersuddannelsen.
 • Bed for alle, der overvejer Guds kald over deres liv – at de må vandre i tro og lydighed.
 • Bed for nye programmer og byggeprojekter i forbindelse med Vancouvers ’Harbour Light’-indsats.
 • Bed for ‘Illuminate’ (’oplysning’) og andre initiativer til bekæmpelse af menneskehandel i territoriet.
 • Bed for festligholdelsen af oprindelige befolkningers kulturer, som finder sted i august 2022.
 • Bed for pandeminens påvirkning og modstandskraft hos den enkelte.
 • Bed for de forskellige indsatsområders, idet der navigeres under stadige forandringer.
 • Bed for identifikationen af nye muligheder for mission og et udlevet discipelskab.
Scroll to Top