Refleksion over Salme 46: Gud som vort urokkelige fundament

Refleksionen over Salme 46 herunder er udarbejdet af oberstløjtnant Karen Shakespeare, der er formand for Frelsens Hærs Internationale Teologiske Råd. Den deles her i håb om, at den kan være udbytterig i de urolige tider, Europa aktuelt befinder os i.

Vished

Salmen indleder og slutter med Gud, som er det urokkelige fundament, hvorpå vi kan bygge vore liv. 

”Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler” (vers 2) og ”Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg” (vers 12).

Salmisten minder os om, at når livets omstændigheder truer med at overvælde os, kan vi holde fast i visheden om, at Gud er med os og i trygheden om, at Guds styrke ikke er truet af hverken naturkatastrofer (vers 2-3) eller krig (vers 8-9). 

Læs disse vers nogle gange. Når du tænker over dit liv og den verden, vi lever i, hvad betyder det så for dig at fremholde, at Gud er dit tilflugtssted, din styrke, den der er med dig og vil hjælpe dig, når du møder modgang? Hvilke følelser vækker det hos dig?

Handling

Som en hjælp til at fastholde dine refleksioner, kan det være en idé at tage sig tid til at nedskrive eller visualisere dine tanker.

Mod

“Derfor frygter vi ikke…” (vers 3).

Dette er en dristig påstand og stærk hensigtserklæring, der ikke altid er let at omsætte til virkelighed i vore liv,  når vi ser kaos, usikkerhed, fare og lidelse i vor verden eller vort nabolag.

Frygt er en naturlig reaktion, der kan plage og lamme os. Derfor er det afgørende, hvordan vi reagerer på den. I nogle tilfælde og for nogle mennesker kan frygt have følgeskab af mod. Det fjerner ikke nødvendigvis frygten, men gør det muligt for os at fortsætte og udfolde os trods vor frygt.

Ikke desto mindre trænger følgende spørgsmål sig på:

  • Hvor er Gud i dette?
  • Hvorfor forhindrer Gud ikke, at dette sker?
  • Hvad vil der ske med mig og mine kære?

Til tider kan vi føle os overvældede af de omstændigheder, vi møder eller de nyheder, vi ser og hører om verdensbegivenheder.

Er der aktuelt ting i dit liv, i livet hos mennesker, du elsker eller i verden, der gør det svært for dig at sige ’Jeg frygter ikke’? Hvis det forekommer hensigtsmæssigt for dig, så del det med dine venner og lyt også til deres frygt.

Som mennesker må vi erkende, at det ikke altid er let at ville være modig eller at dele salmistens tillid og afvise frygten. Måske er det i sådanne tider, vi må sætte vor lid til dem, der vil stille sig solidariske med os. Vi kan opleve, at deres tillid og kærlighed kan blive vort håb og styrke.

Handling

Herunder er der link til nogle sange, der minder os om, at når vi er allermest sårbare, er Gud med os. Også når vi ikke får svar på vore spørgsmål, og når livet ikke giver mening, kan vi fortsat stole på Gud. 

Lyt ikke blot til ordene og musikken, men også til Guds stemme, der taler ind i dit liv.

Husk

”Kom og se Herrens gerninger” (vers 9).

Salmisten opmuntrer os at huske, hvad Gud har gjort – og idet vi husker – at lære at stole på Gud for og ind i vor fremtid. (Salme 107,6).

Israelitterne tog sig tid til at mindes de situationer, hvor Gud havde grebet ind i historien til deres bedste (5 Mosebog 26:5-11). Det var et centralt punkt i deres tilbedelse, og det formede deres identitet. Troen på en Gud, der drog omsorg for folkets behov, som rakte ud og tilbød frelse, gennemsyrer Det Gamle Testamente og føres til fuld udfoldelse i Det Nye Testamente ved Jesu frelsende værk.

Vi husker også, at Jesus i sin inkarnation er dybt fortrolig med, hvordan det føles at møde og gennemgå vanskeligheder som dem, vi står over for. Hans tilstedeværelse hos os (Matthæus 28,20) og hans viden om menneskelige vilkår giver os vished.  

Handling

Brug lidt tid på at reflektere over dit eget liv (du kan eventuelt vælge at opdele det i årtier eller afgørende livsperioder). Genkald dig tidspunkter, hvor du har fornemmet Guds nærhed. Husk på, hvad Gud har gjort i og for dig. Reflektér over, hvad du kan lære af dette, som kan give dig vished for nu- og fremtiden?

Tillid

”Stands, og forstå, at jeg er Gud”. Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg” (vers 11-12).

Salmen slutter med en påmindelse om, at når vi fokuserer på Gud, vil vi se hans kraft i enhver situation og i alle faser af vore liv. Det minder os om, at Gud er Gud, og God er med os. Vi er forvisset om Guds nærvær selv i perioder, hvor personlige omstændigheder eller verdensbegivenheder fylder så meget i vore liv og energi, at vi har svært ved at erkende, at Gud er med os.

Ligesom for disciplene på vejen til Emmaus (Lukas 24) kan der være tidspunkter, hvor vi ikke sanser at Gud er med os, og at Guds nærvær, kraft og styrke er tilstrækkelig for alle vores behov. Men Gud er der, og selvom ingen af vore fysiske omstændigheder forandrer sig, forbliver dog nærværet, kraften og styrken i tilstrækkelig grad.

Vore liv og oplevelse af verden er meget forskellig fra salmistens, men alligevel kan vi vælge at insistere på den tillid, der kommer af visheden om, at Gud er og vil være Gud. På trods af vores frygt kan vi, når vi husker på Guds virke i historien og vort eget liv være forvissede om, at Gud er det urokkelige fundament under alle omstændigheder.

Handling

Billedet her til højre afspejler følgende sangstrofe: ‘…when alone on the road, oppressed by my load, Jesus himself drew near and walked with me’ (da jeg vandrede alene på vejen, tynget af min byrde, kom Jesus mig nær og vandrede med mig).

Hvordan ser denne ’medvandring’ ud i forhold til dig?

Scroll to Top