Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Indien central-territorium

Bønnefokus 2. – 8. maj 2022
INDIEN CENTRAL-TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Yaqoob og Sumitra Masih

Bønneemner:

  • Bed for åbningen af Evangeline Booth Hospital. Dette er et centralt projekt i territoriet, og hospitalsbygningen er nu færdig og klar til åbningen.
  • Bed for aktive og pensionerede officeres sundhedstilstand. Hovedparten af vore officerer, både aktive og pensionerede, har forskellige sundhedsmæssige problemer. I januar i år blev fem aktive officerer diagnosticeret med PTG* og pensioneret. Dette er en stor bekymring for territoriet.  
  • Bed for ordination og udnævnelse af kadetter fra ’Forsonings-sessionen’, der finder sted den 7. – 8. maj 2022.
  • Bed for det kommende Territorial Review fra IHK.
  • Bed for, at territoriet må blive selvfinansierende. Territoriet arbejder målrettet på at blive selvfinansierende inden 2025.

(*) Posttraumatic growth. På dansk: ’Posttraumatisk vækst’ (teori om vækst og læring som følge af et traume).

Scroll to Top