Seniorer fejrede 10 års sangglæde

Seniorkoret i København fejrede lørdag den 30. april 10-års jubilæum med en festlig sammenkomst, hvor det fyldte Templets mødesal med sang, musik og skønt samvær.

Op mod 70 fremmødte var med til at gøre dagen minderig og understrege, at Seniorkoret trods den tocifrede milepæl på ingen måde synger på sidste vers. Dagens program vekslede således mellem korsang, duet, solo- og fællessang, ligesom der var god tid til kaffe og snak ved de små caféborde.

Begyndte med 12 sangere

René og Ingrid Jamrath sang duet.

Bag korets tilblivelse stod i sin tid Anne-Lise og Erik Silfverberg samt René Jamrath, der efter et mindre tilløb sprang ud som initiativtagere – og i april 2012 kunne slå den første sangstrofe an. Det skete ved en optræden i det daværende Østerbro korps i Helgesensgade med et kor på 12 medlemmer.

”Vi havde gået og talt om, at vi kunne tænke os at synge med i et seniorkor. Men alle steder var der lang venteliste. Derfor blev vi enige om at starte vores eget seniorkor,” fortæller René Jamrath, der fortsat har titel som ’medhjælper’ i koret. Seniorkoret tæller nu 35 medlemmer, som kommer fra både Frelsens Hær, Pinsekirken, Apostolsk Kirke og andre frikirker i hovedstaden.

Foruden René Jamrath er drivkraften bag koret i dag Christian Jochimsen som korleder, Preben Kristensen som pianist og Irma Thomsen som kasserer.

Seniorkoret tæller 35 medlemmer fra både Frelsens Hær og andre kirker.

”Vi har et dejligt fællesskab og mærker, hvor glade alle er for at synge sammen,” lyder den enkle forklaring på, at koret nu kan se tilbage på et helt årti og et bredt repertoire.

Sangglæde og et godt budskab

Leif Erling Fagermo sang og talte.

Korets glæde ved sangen smittede også under lørdagens festmøde, hvor korsang jævnligt blev til fællessang, når korlederen spontant indbød forsamlingen til at være med i omkvædet.

Ligeledes blev det inkluderende aspekt understreget af dagens indbudte gæst, Leif Erling Fagermo fra Kongsvinger i Norge, der i sit andagtsord betonede, at den enkeltes navn står indskrevet i Livets bog. Et budskab, han supplerede med både solosang og sprøde toner fra sin harmonika.

Leif-Erling Fagermo har sammen med sin kone Anne Beth tidligere været stationeret som korpsledere i Danmark, ligesom de ofte har været afholdte gæstetalere. Mens hun desværre måtte melde fra til jubilæet grundet sygdom, kunne man opleve ham ved både sammenkomsten i lørdags og som prædikant ved søndagens gudstjeneste samme sted.

Ved festmødet var der også god tid til kaffe og snak ved de små caféborde.

For Seniorkoret er samme mix af sangglæde og et godt budskab ligeledes drivkraften for det fortsatte engagement efter den første runde fødselsdag. For nok er gennemsnitsalderen blandt sangerne høj, men koret er trods alt blot en tiårig.

Scroll to Top