135 år med hverdagskristendom

På søndag kan Frelsens Hær i Danmark fejre 135-års fødselsdag. Men selvom åbningsmødet den 8. maj 1887 også fandt sted på en søndag, var hensigten på ingen måde at praktisere ’søndagskristendom’. Sådan har det været lige siden.

Lokalet i Zinnsgade, hvor Frelsens Hær slog dørene op den 8. maj 1887.

Fra det øjeblik dørene til det første mødelokale i Zinnsgade i København blev slået op, forblev de så at sige vidtåbne. Hver eneste dag i ugens løb var der livlig mødeaktivitet, og man gik sjældent forgæves til Frelsens Hær.

Den udadvendte, nærmest uafbrudte virketrang førte hurtigt til, at mange flere døre blev slået op rundt omkring i landet.

Foruden mødesale fandtes ’dørene’ desuden snart i mange flere varianter – såsom herberger for hjemløse, arbejdsanvisninger, slumstationer, børnehaver, børnehjem, mødrehjem, bespisningstilbud, lejrtilbud, krisecentre, kontaktcentre, genbrugsbutikker m.m.

Initiativer, der siden efter behov er blevet afstemt og tilpasset i takt med tiden og samfundsudviklingen.

Tro mod grundværdier – i trit med nutiden

Der rækkes ud til sårbare familier i hele landet.

I dag rækker Frelsens Hær fortsat ud til mennesker, der lider afsavn og nød. Det sker over hele landet, blandt andet gennem lokale menigheder, væresteder, herberger og krisecentre m.m., ligesom tusindvis af familier hvert år modtager feriehjælp og julehjælp fra Frelsens Hær.

Selvom Frelsens Hær på den måde gennem 135 år er forblevet tro over for sine grundværdier, har det på ingen måde forhindret den i også at følge med tiden og udvikle relevante svar på aktuelle udfordringer.

Børnerytmik i Nuuk, Grønland.

Nybrud i nyere tid har på den måde givet grobund for etablering af nye fællesskaber, alternative gudstjenesteformer, opsøgende arbejde blandt udsatte familier (i en vis udstrækning i parløb med det offentlige), tilbud om retshjælp og gældsrådgivning, integrationsarbejde, beskæftigelsesindsatser for hjemløse m.m.

Et væsentligt nybrud i Frelsens Hærs samtidshistorie er naturligvis også, at feltet er blevet markant udvidet og nu også omfatter et påskønnet arbejde i Grønland. Her mødes mange målgrupper hver uge til socialt og åndeligt samvær i korpset i Nuuk.

Samlet set er der således meget at være taknemlig for og fejre i begge ender af rigsfællesskabet.

Forener hverdagsliv og trosliv

Fællesskab og fællessang i børnehøjde i Vejle.

Koblingen mellem det kirkelige og sociale arbejde er en central grundværdi for Frelsens Hær og afspejler en frelsesforståelse, der favner ’hele mennesket’.

Derfor er Frelsens Hærs aktuelle missionserklæring, ’håb og liv i Jesus’, fortsat en målsætning for alle de ’døre’, man kan banke på hos Frelsens Hær – korps, institutioner og genbrug m.m.

Det er især i hverdagen, troen skal stå prøve og troens liv udfoldes i tjeneste for andre. Derfor kan 135-års fødselaren stadig ikke nøjes med ’søndagskristendom’, men vil fortsat forene hverdagsliv og trosliv og holde døren til samfundet vidtåben. Der er dog naturligvis også fortsat søndagsåbent i Frelsens Hærs korps – også på søndag, når der kan fejres halvrundt.

Museumsbesøg, fødselsdagstilbud og et levende håb

Frelsens Hærs 135-års fødselsdag fejres ikke officielt, men bør naturligvis heller ikke forbigås i stilhed.

Frelsens Hærs Museum

Et forslag til fejring af milepælen kunne være en dag i ‘jubilæumsåret’ at besøge Frelsens Hærs museum i Hvidovre. Der er typisk adgang den første torsdag hver måned og for grupper efter aftale. Her fastholdes historien for at formidle den til nutidig inspiration. Kontaktinfo til museet kan findes på adressen: www.frelsenshaer.dk/tro/museum

Frelsens Hærs historiebog

En anden mulighed, der kan anbefales, er at købe Frelsens Hærs historiebog, ’Suppe, sæbe, frelse i 125 år’ fra 2012. En nyttig og anmelderrost bog om Frelsens Hær fra pionertiden til nutiden. Normalprisen er 280 kroner, men som et særtilbud med fødselsdagssymbolik fås den i maj måned for blot 135 kroner (inkl. porto). Det er mindre end halv pris. Handelsafdelingen – tlf.: 33 31 41 92.

Et levende håb

Et tredje forslag kan være at læse bogen ’Et levende håb’ om Frelsens Hærs engagement i Den sorte firkant på Nørrebro. Bogen udkom sidste år og trækker på vedkommende vis linjerne op fra det et aktivt korpsarbejde på Nørrebro fra 1894 til dets renæssance i Valby i 1983.

Bogen er skrevet af kommandør Gudrun Lydholm og kan erhverves fra Frelsens Hærs handelsafdeling ved at give en gave til Frelsens Hær på 125 kroner (plus porto på 49 kroner, hvis den skal sendes). Handelsafdelingen – tlf.: 33 31 41 92.

Scroll to Top