Frelsens Hær i Østeuropa yder hjælp under vanskelige vilkår

I de knapt fire måneder, der er gået siden den russiske invasion i Ukraine, har Frelsens Hærs østeuropæiske territorium løbende måttet omstille sig for at møde behovet for hjælp til nødstedte. Den største udfordring er især fortsat at kunne sikre flygtninge mad, hygiejneartikler, basale fornødenheder og tag over hovedet.

Det østeuropæiske territorium består af fem lande, Ukraine, Moldova, Georgien, Rumænien og Bulgarien, hvor især arbejdet i Ukraine udføres under meget vanskelige vilkår.

I en rapport fra juni oplyses det, at kun syv af Frelsens Hærs ni korpsafdelinger i Ukraine er i stand til at opretholde sit virke. Med støtte fra den internationale Frelsens Hær sendes der løbende nødhjælp ind i landet, hvilket især foregår via Frelsens Hær i Polen. En udfordring er yderligere at få hjælpen distribueret videre i det krigsramte land.

Fælles for Moldova, Georgien, Rumænien og Bulgarien er, at de store flygtningestrømme ved grænseovergangene i mindre grad end tidligere præger billedet. Faktisk går trafikken snarere den modsatte vej, idet mange ukrainske flygtninge ønsker at vende hjem, ligesom nogle håber at kunne få ophold i et andet land inden for EU.

Antallet af flygtninge i de fire lande er imidlertid stadig meget stort, og i takt med at sommerferien nærmer sig, er det blevet påtrængende at finde nye indkvarteringsmuligheder til en del af dem. Flere af de hoteller, som hidtil har givet dem husly, ønsker nemlig i stedet at kunne tage imod betalende turister i feriesæsonen.

Rapporten fra Frelsens Hærs østeuropæiske territorium udkom i begyndelsen af juni og giver et øjebliksbillede af såvel omstændighederne som Frelsens Hærs aktuelle indsats. Situationen er lige nu følgende:

Ukraine

I Ukraine har områderne rundt om byer som Vinnytsia, Lviv og Kiev været mål for russiske bomber, mens der været målrettede bombardementer af byerne Dnipro og Kharkiv. Men selvom dette gør adgangen til og fra en by som Kharkiv vanskelig, er korpset her som i de øvrige korps stærkt optaget af at uddele fødevarehjælp.

I Dnipro har korpset desuden indledt et samarbejde med en lokal restaurant, således at der dagligt serveres et måltid gratis mad.

En stor udfordring med nødhjælpen, der leveres via Polen til korpset i Lviv, er, at der er stigende mangel på brændstof. Dette gør det vanskeligt for korpsene i henholdsvis Vinnytsia og Kropynvnytskyi at bistå med den videre distribution.

I forbindelse med tankning af brændstof bliver kampdygtige mænd i øvrigt i stigende omfang indskrevet til militærtjeneste. Myndighederne benytter på den måde tankstationer til rekruttering. For mandlige officerer i Frelsens Hær i Ukraine kan det betyde, at de bliver tvunget til at gøre militærtjeneste.

I Ukraine er den internationale børnedag 1. juni en vigtig begivenhed, som blev markeret med en stor udflugt for børn og forældre. Selvom det er vanskeligt, forsøger man at skåne børnene mest muligt for krigens rædsler. Af samme grund håber man at kunne tilbyde ukrainske børn en aktivitet i løbet af sommeren, hvilket forberedes i samarbejde med Frelsens Hær i Polen.

Moldova

I Moldova er der ligeledes fokus på en hjælpeindsats i børnehøjde. Der arbejdes således på at arrangere en stor børneuge, hvor alle korps i landet vil blive inddraget. I forvejen deltager flygtningebørn samt deres mødre flere steder i korpsenes aktiviteter for børn.

Generelt samarbejder Frelsens Hær i Moldova tæt med andre kirker i landet om indsatsen for flygtninge, dels for at sikre dem husly og dels med uddeling af mad. Det sidste foregår blandt andet ved brug af madkuponer, som særligt børn har stor gavn af.

Georgien

Foruden ukrainske flygtninge oplever Georgien også flygtninge fra henholdsvis Belarus og Rusland. Foreløbigt er 20.000 russere således flygtet til Georgien. Hovedparten af flygtningene ønsker at komme videre til EU, ligesom ukrainerne helst vil vende tilbage til Ukraine.

I samarbejde med myndighederne arbejder Frelsens Hær på at finde alternative boliger til de nyankomne, idet flere af de hoteller, som hidtil har sikret dem tag over hovedet, har brug for at kunne udleje værelser til sommerens turister.

En stor del af hjælpearbejdet i Georgien finder sted i hovedstaden Tbilisi. Her formidler korpset dagligt fødevarehjælp til 120 mennesker, hvilket sker i samarbejde med en lokal restaurant, som leverer måltiderne.

I samarbejde med et lokalt hotel, der stiller et lokale gratis til rådighed, har korpset endvidere oprettet en børneklub, hvor 45 børn og deres forældre to gange om ugen tilbydes aktiviteter og fællesskab. Udover dette undersøges mulighederne for at skabe et lejrtilbud for børnene i løbet af sommeren.

Mange flygtninge har kun vintertøj med sig, hvorfor korpset i Tbilisi for tiden er optaget uddeling af sommertøj, i takt med at temperaturerne stiger.

Rumænien

Også i Rumænien har myndighederne bedt Frelsens Hær bistå med at finde nye indkvarteringsmuligheder for flygtningene. Det haster med en løsning, hvilket en galoperende inflation ikke gør det lettere at finde.

Foruden myndighederne samarbejder Frelsens Hær med den kristne hjælpeorganisation, World Vision. Et parløb, der blandt andet omfatter formidling af madkuponer, da dette er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på.

Mens der tidligere i krigen var store flygtningestrømme ved den ukrainsk-rumænske grænse, er dette nu aftaget, hvorfor Frelsens Hærs indsats især er koncentreret omkring Bukarest. Det sker blandt andet i messecenteret ROMEXPO, hvor Frelsens Hær har fået et område stillet til rådighed.

Bulgarien

I lighed med de øvrige lande gør hoteller, som hidtil har givet husly til flygtninge, krav på faciliteterne, da de ønsker at kunne modtage sommerturister. Foreløbigt har Frelsens Hær i samarbejde med myndighederne flyttet 200 mennesker til nye steder, hvilket har været vanskeligt idet flere foretrak deres hidtidige logier.

Hovedparten af Frelsens Hærs flygtningeindsats i Bulgarien er koncentreret i området omkring hovedstaden Sofia samt den sydlige del af landet. Som det er tilfældet i andre nabolande til Ukraine, er behovet for personale ved grænseovergangene aftaget, hvorfor dette de seneste uger ikke har været en prioritet.

Du har mulighed for at støtte Frelsens Hærs katastrofehjælp. Det kan gøres på flere måder:

  • Du kan sende et valgfrit beløb til MobilePay 625 969 (husk at tilføje dit CPR-nummer i kommentarfeltet, hvis du vil have skattefradrag).
  • Du kan også sende et beløb via din bank til: Reg.nr. 4183 Konto 10120551
  • Du kan støtte online via www.frelsenshaer.dk/ukraine

Læs mere om de Frelsens Hærs østeuropæiske territorium ved at klikke her.

Scroll to Top