Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Kenya østlige territorium.

Bønnefokus 20. – 26. juni 2022
KENYA ØSTLIGE TERRITORIUM
Territoriale ledere: Obersterne Daniel og Anne Kiami

Taksigelsesbønner:

  • Tak Gud for at bruge vore territorialledere til at føre territoriet frem mod målene i vor strategiplan for 2020-2024, hvis tema er ‘At bære frugt som Jesu Kristi soldater’ (Kolossenserbrevet 1:6,10). Vi omslutter vore territoriallederes initiativer, der blev lanceret, efter de tiltrådte deres ansvar den 1. januar 2022.
  • Tak Gud for en vellykket territorial ungdomskongres, der fandt sted den 8. april 2022. Vi priser Gud for anledningen for vore unge til at udvikle deres evner under ungdomskongressen.
  • Tak Gud for en vellykket lancering af forskellige junior- og ungdomsgrupper den 23. april 2022.
  • Tak Gud for vellykket lancering og distribution af de to bøger fra IHK, Kaldet til soldat og Dag for dag. Priset være Gud for, at alle soldater i territoriet vil få udbytte af at modtage et eksemplar af de to bøger fra deres command-ledere.

Bønneemner:

  • Bed for børn og unge at de må være åndeligt stærke og må kunne gøre en forskel for Guds rige i territoriet.
  • Bed for deres åndelige og numeriske vækst.
  • Bed om, at Gud må lede alle salvationister til trofast offervilje under forsagelsesugen, og bed i forlængelse af dette om, at de må blive inspireret til at hengive sig fuldt ud til arbejdet for Gud.
  • Bed om vellykkede samlinger for helholdsvis hjemforbundet for kvinder og Men fellowship Helping Hand for mænd, der er planlagt til engang i august 2022.
  • Bed for politisk stabilitet i dette valgår. Det er vort ønske, at Gud må give vore politikere de rigtige budskaber under valgkampen. Bed om, at kirken i Kenya må ‘stå i gabet’  og prædike fred, kærlighed og enhed. Vi beder om, at Gud vil give os ledere efter sit eget ønske.

Må Gud velsigne Kenya østlige territorium.

Scroll to Top