Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Latinamerikas nordlige territorium.

Bønnefokus 27. juni – 3. juli 2022
LATINAMERIKAS NORDLIGE TERRITORIUM
Territoriale ledere: Kommandørerne Merle og Dawn Heatwole

Bønneemner:

  • Ansvarlighed: Vi beder for vort territoriale lederskab, for visdom og klarsynet ledelse, for mennesker i mission, for ekspertise i vore finansielle systemer og for opfyldelse af vore internationale standarder.
  • Pastoral omsorg: Vi beder for en styrkelse af det åndeligt liv, lederudvikling, officersuddannelse og personalestrategisk planlægning. Vi beder for vore gifte officerer og deres familier.  
  • Opsøgende arbejde blandt kvinder: Vi beder for en øget medlemstilgang i de lokale tilbud til kvinder, udvikling af fællesskabstilbud til socialt sårbare kvinder og børn med social risiko samt for finansiering af denne mission.   
  • Missionsprioriteter: Vi beder for åndelig fremgang, samfundsudvikling, åndelig indflydelse og korpsplantning. Vi beder for kvalitet i undervisningstilbud og udvikling af sociale programmer. Vi beder for medarbejderne i vore commands. Vi beder for den enkelte soldat, juniorsoldat, civilt medlem og ven af Frelsens Hær – at de må opleve Helligånden i deres liv.
  • Finansiel udvikling: Vi beder om en styrkelse af vor finansielle forvaltning, udvikling af vor annonce- og reklameindsats, PR-virksomhed samt markedsføring og fundraising.
  • Vi beder for alle, der under vores kongres gav deres liv til Kristus og særligt for dem, der besvarede kaldet til at blive officerer – at de må være trofaste og følge kaldet.
Scroll to Top