Sommerhilsen og årsberetning

Kære medarbejder og ven,

Vi er nu halvvejs i året 2022, og det kan være godt at se både bagud og fremad. Forhåbentligt puster vi alle lettet ud efter to år med restriktioner og bekymringer for både den enkelte, Frelsens Hær og samfundet.

Vi ved, at Gud har lovet at være med os alle dage, men udover det ved vi ikke meget om, hvad som venter i det næste halvår og længere frem, heller ikke om der kommer nye bølger af pandemi eller andre negative ting. Jeg tænker ikke først og fremmest på flystrejke eller høje elpriser, men mest på den fortsat bekymrende situation med krig og ødelæggelser i Ukraine og de ringvirkninger, som følger.

Lad os fortsat bede om, at situationen ikke eskalerer, men snarere at fred og forsoning må finde sted. Lad os også bede for vore venner i Frelsens Hær i alle de berørte lande, inklusive Rusland, om at de må få kraft og hjælp i deres situation, og at de kan yde hjælp og vise næstekærlighed, hvor de er.

Her i Danmark er vi glade for, at Baggersmindelejren nu er taget fuldt ud i brug for at give husly til ukrainske flygtninge. Dette sker efter aftale med Dragør Kommune, og du kan læse mere om dette her på FH-portalen.

Vi ønsker at se fremad på de muligheder og opgaver, som venter på os og Gud lægger foran os. Der er meget at bygge videre på af det, som sker rundt omkring og som er sket i fortiden. Den nære fortid, året 2021, kan du læse om i Frelsens Hærs årsberetning, som i dag gøres tilgængelig på FH-portalen og vores hjemmeside – klik her.

Årsberetningen handler også om økonomi, men er først og fremmest en informativ præsentation af vores arbejde og prioriteringer, forhåbentligvis til inspiration og til information for mennesker, som ikke kender os så godt og vil bakke op om os, både ved egen deltagelse og økonomisk støtte.

Årsberetningen er på 24 sider og vil efter sommerferien også være tilgængelig på papir og kan gives til mennesker, som vil blive bedre kendt med os. Beretningen er også i samklang med bestyrelsens ønske om, at Frelsens Hær skal efterleve de nye ledelsesprincipper – åbenhed, ansvarlighed og god forvaltning.

På vegne af Frelsens Hærs ledelse og bestyrelse vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer i bøn og håb om, at den må blive både god for hver enkelt og bidrage til en god fortsættelse for Frelsens Hær og give flest muligt ”Håb og liv i Jesus”.

Jan Risan
Territorialleder

Scroll to Top