Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Sydamerikas østlige territorium.

Bønnefokus 5. – 11 september 2022
SYDAMERIKAS ØSTLIGE TERRITORIUM
Territorialledere: obersterne Sheila og Philip Davisson  

Bønneemner:

  • Bed for officererne og deres familier, at de må styrkes i deres tjeneste og modtage Guds kraft til fortsat passioneret og kærlig mission.
  • Bed for evangelisering blandt voksne (tilbud til henholdsvis kvinder og mænd), unge og børn, således, at alle målgrupper må nås med evangeliet og opleve Guds kærlighed.
  • Bed for arbejdet i vore lokalsamfund, at vi må have udstrakte hænder, der arbejder effektivt og virkningsfuldt for at skabe retfærdighed overalt, hvor vi har mulighed for det.
  • Bed for åndelig opvågnen og kaldsbevidsthed blandt territoriets unge, at de må være modtagelige for Guds kald til officersskab.
  • Bed for besøget af vore internationale sekretærer, kommandørerne Hill samt Territorial Review i oktober. Bed også for besøget af generalen og kommandør Peddle ved den territoriale kongres, ’Dag for dag’, der bliver den første event, hvor hele det territoriale fællesskab mødes efter Covid19-begrænsninger og isolation. Vi håber, at begge disse besøg vil være til stor velsignelse for territoriet.

Sydamerikas østlige territorium omfatter de tre lande, Argentina, Paraguay og Uruguay. Læs mere om territoriet via adressen www.ejercitodesalvacion.org.ar/sae_esp/home

Scroll to Top