Frelsens Hær yder hjælp efter omfattende oversvømmelser i Pakistan

Mens store dele af verden har været ramt at tørke og hedebølge, har Pakistan været ramt af flere måneders monsunregn. Det anslås, at 33 millioner pakistanere er ramt, ligesom mindst 1300 har mistet livet. Frelsens Hær kæmper sammen med myndighederne for at undsætte de berørte af katastrofen.

En omfattende nødhjælpsindsats er i gang efter det, FN betegner som ’de værste oversvømmelser i Pakistan i 60 år’. Hjælpeteams fra Frelsens Hær deler mad, hygiejneartikler og overnatningsfaciliteter ud til de berørte rundt om i landet. Et arbejde, der imidlertid vanskeliggøres af både katastrofens omfang, de store vandmængder og tilsvarende store ødelæggelser af infrastrukturen.

Regnen har således skyllet både talløse hjem bort samt ødelagt veje og broer, hvilket gør det meget svært at få nødhjælpen frem.

Nogle har mistet alt

”Vi havde ikke forventet det her. Nogle har mistet alt,” siger George William, der er partnerskabs- og programudviklingskonsulent for Frelsens Hær i Pakistan og uddyber:

”Det er langt mere omfattende, end vi begriber. Nogle steder er folk helt uden for rækkevidde, mens det på andre steder er lykkedes os at undsætte folk i tide.”

Ifølge de pakistanske myndigheder er 80 ud af 160 distrikter blevet erklæret som ‘katastroferamte’, og reelt står omkring en tredjedel af landet under vand.

Siden de første regnskyl satte ind, er mere end 6000 kilometer vej og 243 broer beskadigede eller ødelagte. Dette er en stor hindring for hjælpearbejdet og betyder blandt andet, at de værst ramt områder også er dem, der er vanskeligst at nå.

Mangel på mad og husly

Hertil er det også vanskeligt for nødhjælpsarbejderne at møde de behov, de står overfor, da behovet for forsyningerne slet ikke står mål med efterspørgslen. Det betyder, at der er mangel på mad og husly og at fødevaresikkerheden er truet.

Foreløbigt har Frelsens Hær hjulpet talrige familier i blandt andet Baluchistan-provinsen i den sydvestlige del af landet, Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i nordvest og Sindh-provinsen i de sydøstlige Pakistan. Især i den sidstnævnte har Frelsens Hær særligt fokuseret indsatsen på Karachi, der med sine mere end to millioner indbyggere er et af verdens største slumområder.

Frelsens Hærs beredskabsteams og frivillige fortsætter hjælpeindsatsen i håb om at kunne lindre nøden og lidelserne blandt de mange, som har mistet alt og befinder sig i en usikker og sårbar situation.

Hjælp Frelsens Hær med at hjælpe

Det er muligt at støtte Frelsens Hærs katastrofehjælp ved at klikke her.

Scroll to Top