Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Italien og Grækenland Command.

Bønnefokus 12. – 18. september 2022
ITALIEN OG GRÆKENLAND COMMAND
Commandledere: oberstløjtnanterne Andrew og Darlene Morgan

Bønneemner:

  • Bed for overgangsperioden for commandets ledelse (nye command-ledere og ny generalsekretær tiltrådte 1. september).
  • Bed for officerer, der er syge eller har bekymringer for deres ældre forældre.
  • Bed for deltagerne på de lejre for børn og unge, der har været afholdt i sommer samt for et bibelstævne, der afholdes i september.
  • Bed for de korps, der mangler korpsledere og bed om, at mennesker må respondere på officerskaldet.
  • Bed for commandets administrative og økonomiske forhold.
  • Bed for Frelsens Hærs udvikling i Grækenland og for 15-års jubilæet den 15. – 16. oktober 2022.
  • Bed om en fornyelse ved Helligåndens i såvel korpsenes som salvationisternes personlige liv.
Scroll to Top