Debat og dialog om seksualitet og samliv

Som tidligere omtalt på FH-portalen var delegerede fra Frelsens Hær i dagene 30. juli til 6. august samlet i Singapore til det første internationale symposium om seksualitet og samliv.

De i alt 99 delegater repræsenterede 49 territorier, syv commands og tre regioner og omfattede både officerer, kadetter, soldater og civile medlemmer fra en bred vifte af kulturer, baggrunde og aldersgrupper. Fra Frelsens Hær i Danmark deltog medlem af det etiske råd, major Eva Welander.

Fra oberst Melvin Fincham fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter er kommet følgende rapport fra symposiet, hvis mål blandt andet var gensidig læring og inputs til Frelsens Hærs fortsatte internationale drøftelser af emnet.

I løbet af ugens program satte deltagerne fokus på, hvad det vil sige at være et ‘Guds barn’, have en identitet i Kristus, leve med forskelligheder, at skabe forståelse for tro og seksualitet, tiltrækning af samme køn/homoseksuelle forhold, pornografi, ægteskab, hvordan man kan være tro i alle forhold samt hvordan man inkluderer dem, der ikke føler sig inkluderet.

Oberst Julie Forrest, der er international forbindelsesofficer for dialog om ’menneskelig seksualitet’, havde ansvar for at facilitere symposiet, som blev til på anbefaling fra ledere fra Frelsens Hær rundt om i verden. I den forbindelse arbejdede hun sammen med Frelsens Hærs International Moral and Social Issues Council og International Theological Council.

Ønsket var, at sammenkomsten skulle være med personligt fremmøde ud fra den betragtning, at drøftelserne af emner med så følsom en karakter forudsatte, at de delegerede var fysisk til stede. Dette gjorde det endvidere muligt at opbygge relationer mellem mennesker med vidt forskellige synspunkter.

Symposiet blev indledt med en tale af general Brian Peddle, der optrådte via storskærm. Han sagde: ”Vi må bringe vort bibelsk-baserede trosperspektiv, godtage dets autoritet og søge Guds visdom, når vi engagerer os i de forskellige emner, samt søge at kvalificere vore pastorale svar. Jeg håber, at der i jeres overvejelser vil være tid til at søge viden og skabe ideer til, hvordan den pastorale konklusion kan være meningsfuld for alle.”

Hver dag blev indledt med lovsang, og i løbet af ugen udfoldede 13 talere fra alle Frelsens Hærs fem internationale zoner emner om seksualitet med teologiske referencer.

Under ledelse af trænede facilitatorer mødtes de delegerede i mindre grupper for at diskutere de enkelte præsentationer, lære af hinanden og lytte til Gud røst. Grupperne bestod af delegerede, der repræsenterede mindst 10 forskellige territorier, og der blev lagt vægt på at lytte til hinanden og få nye perspektiver.

For nogle delegerede var symposiet deres første oplevelse af at fordybe sig i emner om seksualitet i lyset af den kristne tro. Der var åbenlyst store kulturelle forskelle inden for grupperne. Trods dette viste data efter symposiet, at 97 procent af de delegerede havde følt sig trygge under diskussionerne, og 99 procent havde oplevet, at deres synspunkter blev respekteret.

Delegaterne var således i stand til at være uenige i deres grupper, samtidig med at de opretholdt en sund gensidig relation. Der var en tydelig atmosfære af velvilje og ærlighed, som var principiel uden at blive personlig, og håbet er, at tilsvarende åbne, respektfulde samtaler kan opretholdes på lokalt plan verden over.

Hver gruppe registrerede feedback fra deres drøftelser, og denne blev ved afslutningen hver dag rapporteret på et plenarmøde. Behovet for relevant bibelsk og teologisk undervisningsmateriale til både teoretisk og praktisk anvendelse, var et fælles ønske.

Der var ligeledes en erkendelse af, at det er afgørende, at der i korpsene bygges relationer til både medlemmer af Frelsens Hær og mennesker, der befinder sig i periferien eller er uden tilknytning til et korps. At gå dybere og udvikle en forståelse for andre blev fremholdt som særlig vigtigt.

Gennem ugen var der en sult efter det åndelige. Behovet for åndelige svar på problematikkerne og personlig åndelig dannelse var tydeligt. Bibelreferencer om ‘kærlighed’ indgik ofte i de forskellige temaer, understøttet af en søgen efter og forståelse for salvationisters behov for at definere og efterleve gudsriges værdier. En dialogform, der blev fremholdt som relevant også for en bredere kreds.

Diskussionerne og de relationer, der blev knyttet, afspejlede opfordringen fra generalen til de delegerede ved symposiets indledning: “Der er behov for, at Frelsens Hær i dag udstikker en vej frem, der skiller sig ud, er holdbar og gudvelbehagelig.”

Scroll to Top