International lederkonference i Vancouver

I dagene 24. september til 1. oktober samles territorialledere fra Frelsens Hærs 58 territorier i Vancouver, Canada til en international lederkonference for at drøfte Frelsens Hærs mission i det 21. århundrede. Se livestreaming fra åbningsmødet i aften klokken 19.30 dansk tid – link herunder.

Der er tale om den første fysiske sammenkomst for territorialledere siden 2017 og den første under ledelse af general Brian Peddle samt kommandør Rosalie Peddle, verdenspræsident for Frelsens Hærs kvindearbejde, stabschefen, kommandør Lyndon Buckingham og kommandør Bronwyn Buckingham, verdenssekretær for åndeligt liv og udvikling.

Fra Danmark deltager territoriallederne, oberstløjtnanterne Jan og Kjersti Risan ved lederkonferencen.

Fokus på vores identitet, vore folk og vore prioriteter

Formålet med konferencen, der har overskriften ’ Limitless God’ (Grænseløse Gud) er at behandle en række praktiske og teologiske spørgsmål, der omfatter Frelsens Hær muligheder for bedst at opfylde sin mission i det 21. århundrede Der vil være et særligt fokus på vores identitet, vore folk og vore prioriteter.

Bøn om dømmekraft

General Peddle siger forud for konferencen: ”Jeg bliver mindet om Reinhold Niebuhrs sindsrobøn: ’Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan og visdom til at se forskellen.’

Ved første øjekast ser bønnen ud til at handle om forandring, men jeg tror, den handler om mere end det. Det taler om dømmekraft. Om bevidst at være vores egen ’kritiske ven’ og om evnen til at erkende vore egne styrker og svagheder.

Lederkonferencen har til opgave at klarlægge dagsordenen, pege på løsninger og anbefale kursjusteringer. Vi har til opgave bevidst og kritisk at undersøge, om vor bevægelse er formålstjenlig i dagens verden. Frugtbare overvejelser bør hjælpe os til i sidste ende at forme en strategi for at hjælpe Frelsens Hær med at blomstre og imødekomme de mest sårbares behov uden fordomme eller forskelsbehandling. Jeg tilskynder salvationister rundt om i verden til at bede om Guds vejledende hånd og visdom under konferencen.”

Åbningsmødet livestreames

Det er muligt at overvære åbningsmødet, der livestreames i aften kl. 19.30 dansk tid. Mødet finder sted i Cariboo Hill Temple corps med general Brian Peddle som prædikant. Det kan overværes via følgende link, hvor man også kan finde mødets program: http://sar.my/2022icl

Scroll to Top