Hilsen fra Frelsens Hærs territorialleder/bestyrelsesformand

Kære alle i Frelsens Hær i Danmark og Grønland! 

På vegne af ledelsen, herunder også bestyrelsen, i Frelsens Hær er det en glæde at komme med en lille hilsen. Først og fremmest vil vi udtrykke en tak til alle jer, der bidrager til, at mennesker kan opleve lyspunkter i livet og en smag af Guds kærlighed og glæde – eller som vi udtrykker det i vores vision: ”Håb og liv i Jesus”. 

Efter en varm august og en foreløbig sommerlig september mærker vi unægteligt, at efteråret er begyndt. Dagene bliver kortere, om godt to måneder er det advent og om tre måneder jul. Tiden går hurtigt, ikke mindst for os i Frelsens Hær, hvor adventstid og jul med julehjælp, synlighed og julefejring står centralt. Men hver dag er der brug for Frelsens Hær og det budskab, vi formidler gennem ord, toner og ikke mindst en hjælpende hånd i livets praktiske og udfordrende forhold. 

For at gøre dette må vi stå sammen på en positiv måde. Det, som vi selv og andre siger, er ”typisk Frelsens Hær”, må afspejles i de værdier og principper, vor grundlægger og opdragsgiver Jesus Kristus har formidlet.

Til dette har vi brug for ressourcer – både økonomiske og menneskelige. Vi har både behov for økonomiske midler, og at vi bliver flere med hjerte for vores vision og opgave. 

Præcis disse prioriteringer har bestyrelsen fokus på, og vi vil gerne støtte op om alt det gode, der allerede gøres og fører til såvel synlige som usynlige resultater. Frelsens Hærs identitet og kendetegn – både som fællesskab og som enkeltpersoner – var ligeledes i fokus på det seneste bestyrelsesmøde, som blev afholdt den 17. september.

På mødet indeholdt dagsordenen desuden en række punkter, som indgår i et såkaldt ”årshjul” – altså emner, bestyrelsen skal behandle i løbet af et år – og nu skal på plads i det første år med den nye ledelsesstruktur (governance). Udover opfølgning på væsentlige hændelser i Frelsens Hær siden forrige bestyrelsesmøde, drøftede vi denne gang emner som økonomi, budgetpræmisser, risikovurderinger og en rapport fra Frelsens Hærs internationale revision. Meget af den daglige drift har bestyrelsen delegeret til et forvaltningsråd, ledet af chefsekretæren. 

Bestyrelsens hovedopgave er at fokusere på overordnede strategier, prioriteringer, principper samt større økonomiske og juridiske beslutninger. Vil du vide mere om bestyrelsen og dens medlemmer, kan du møde dem i den seneste udgave af Vision Mission på side 10-13 ved at klikke HER.

I arbejdet med at opnå større bæredygtighed og økonomisk forudsigelighed har bestyrelsen peget på flere områder, der er nødvendige at fokusere ekstra på. Et af disse er korpsene, hvor der opfordres til at arbejde mere på at skabe større indtægter – heriblandt ved at fokusere på en styrket, fast givertjeneste og ved at skabe systemer for denne. Under alle omstændigheder ønsker vi at takke for den ansvarlighed, der hele tiden udvises, også ved at begrænse udgifterne i en tid med inflation og øgede energi-, rente og madudgifter.

Som eksempel på denne ansvarlighed vil jeg som territorialleder også gerne pege på en god tradition i korpsene, nemlig høstofferet. Ud over håbet om, at flest muligt giver regelmæssigt og af hjertet hele året, er en høstoffersøndag en mulighed for at give noget ekstra til sit eget korps, gerne noget konkret. Tak til alle, der på denne måde og som en del af deres gudstjeneste giver et ekstra offer. 

Vi takker igen alle for den tjeneste, I gør og den interesse, I viser – ikke mindst i form af forbøn. Bed gerne for Frelsens Hær i hele verden med de udfordringer og muligheder, der findes i de 133 lande, hvor vi er til stede. I disse dage rejser vi, som er territorialledere for alle disse lande til ledelseskonference i Canada. Tak for, at I også husker os i bøn. 

Guds velsignelse 

Jan Risan
Territorialleder og bestyrelsesformand

Scroll to Top