Grænseløse Gud: Ny vin på nye vinsække

Frelsens Hærs territorialledere, der i denne uge er samlet til international lederkonference i Vancouver, Canada, reflekterede i mandags over et udfordrende oplæg om Hærens identitet ved kommandørerne Ted og Debbie Horwood, der er internationale sekretærer for program og ressourcer på Frelsens Hærs internationale hovedkvarter (IHK).

Emnet blev videre behandlet gennem refleksion, dialog og gruppesamtaler, hvor mange på opfordring af stabschef, kommandør Lyndon Buckingham, bidrog med input.

Kommandør Ted Horwood udfordrede blandt andet de delegerede til at overveje, hvad de betragter som de væsentligste områder i Frelsens Hærs tjeneste og budskab. Han understregede, at generalen aktivt efterspurgte deltagernes synspunkter, og at der ikke var tale om en akademisk øvelse.

”Ikke alene efterspørger generalen bud på, hvordan man bedst kan forme fremtidens Frelsens Hær, han ønsker også at høre, hvad territoriallederne selv er villig til konkret at gennemføre. Ledelse handler om forandring – forandringer, der kan fremme vores tjeneste og mission og forberede os på fremtiden, ” sagde han og tilføjede: ”Selv ønsker jeg ikke, at mine børn skal opleve min generations hær. Jeg ønsker, at de skal se en fornyet hær, der er relevant for deres generation og ledet af folk, der forstår, at ny vin skal på nye vinsække.”

Plenarmøderne var tilrettelagt i et forløb gennem dagen, hvor lederskabet havde til opgave at overveje de aspekter ved Frelsens Hærs identitet, der fremmer dens mission og samtidig reflektere over, hvordan man kan ændre på dem, der ikke gør.

En skammel i balance

Sunde organisationer er kendetegnet ved, at de er formålstjenlige og fungerer efter hensigten. Med det afsæt blev lederne opfordret til at overveje funktionaliteten af en skammel, der balancerer perfekt på tre ben af samme længde.

En sætning som ’at frelse sjæle, lede til helliggørelse og tjene den lidende menneskehed’, kunne, hvis den er struktureret korrekt, være en god præsentation af Frelsens Hær. Men hvis det ene ben er kortere end de andre, vil den være i ubalance og uegnet til sit formål. Kommandør Debbie Horwood udfordrede lederne til at drøfte to spørgsmål: Dels, hvor der findes ubalance i deres eget ansvarsområde og dels, hvor de oplever, at Hæren er svag eller kommer til kort.

Med præsentation af ni specifikke karakteristika, skitserede kommandør Ted Horwood videre en række grundlæggende elementer for en organisations fundament. Med det afsæt blev en række emner omkring Frelsens Hærs fremtid sat til diskussion, herunder politik, at være ’frelserfolk’, Frelsens Hærs missionserklæring, Frelsens Hærs dualistiske tjeneste i evangelisk og socialt arbejde, kvinder i tjeneste, den militære metafor, Frelsens Hærs sakramentesyn, Frelsens Hærs wesleyanske teologi, kulturel assimilation og kulturel relevans.

De delegerede blev ligeledes opfordret til at overveje og påpege emner, de mente, burde være en væsentlig global prioritet. Endvidere blev to grundlæggende og ransagende spørgsmål rejst: Hvad fremmer Frelsens Hærs mission i dag, og hvad begrænser den?

Mulighed for feedback

Kommissær Ted Horwood understregede, at dagens drøftelser var begyndelsen på en dialog, som skal fortsættes. Ved sessionens afslutning blev der ligeledes givet mulighed for komme med feedback på de berørte emner. Det affødte blandt andet følgende pointer og udsagn:

Nogle spørgsmål besvares ikke nødvendigvis bedst med globale svar, men med kontekstuelle zonesvar. Internationale udstationeringer af officerer forudsætter en vilje hos de pågældende til at tilpasse sig værtsterritoriets kultur fremfor at eksportere deres egen. Frelsens Hær tror på og bekræfter et sakramentalt liv. Der er behov for en modig, global diskussion i det 21. århundrede af Hærens ’ufravigelige’ standpunkter. Gud er med os. Vi må tro på os selv som sejrvindere i Kristus. Frelsens Hær som bevægelse må anerkende forskellen mellem vores artikulerede identitet (hvad vi siger, vi er) og vores substantielle identitet (hvad vi rent faktisk gør). Vi må ikke knægte muligheden for innovation. Vi bør fokusere på udvikling af unge og officerer i behovet for kontinuitet. Frelsens Hær må styrke sin identitet. Vi må anerkende, at vi både er én hær og en mangfoldig hær. Vi må helt og fuldt anerkende kvinders ret til at forkynde og indtage lederposter i henhold til deres nådegaver. Vi må vægtlægge frelse, helliggørelse og integreret tjeneste. Frelsens Hær bør anerkende kulturel mangfoldighed, forskellige uniformsudtryk og en mangfoldighed af musikalske udtryk, men samtidig ikke gå på kompromis med sin teologi. Fremtidens Frelsens Hær må fastholde sit opofrende fokus og ubetingede kærlighed. Mennesker må opleve sig hørt og forstå beslutninger, der træffes for at kunne forstå og godtage vejen fremad.

Den internationale lederkonference vil ikke udmønte sig i anbefalinger som følge af disse drøftelser, i stedet vil synspunkterne blive indsamlet og rapporteret tilbage til generalen til yderligere overvejelse.

Rapporten her kan læses på engelsk på adressen sar.my/2022ICL Her vil der i løbet af ugen løbende komme flere bulletiner fra den internationale lederkonference i Vancouver, Canada.

Scroll to Top